Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên violet

... kiểm tra hồ giáo viên Giáo viên : Dạy lớp : Bản TT Tên hồ Nhận xét Xếploại1Sổ chủnhiệm 2Sổ theodõi đánh giá, đánhgiá chỉ họcsinh ... báogiảngkiêm theodõi sửdụng thiếtbị dạy học tập 5Kế hoạchphụ đạoHS yếukém nhẹm 6 Giáo ánbồi dỡngHSgiỏi,Phụđạo HSyếu ớt kém nhẹm ...

Bạn đang xem: Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên violet


*

*

*

... bởi – Hạnh phúc A Ngo, ngày 11 tháng 10 năm 2010BIÊN BẢN
Kiểm tra hồ giáo viên tổ từ nhiênI. Thời gian cùng vị trí Kiểm tra hồ giáo viên tổ thoải mái và tự nhiên vào thời gian 7htrong vòng 30 phút ngày 11 tháng 10 ... vị – Hạnh phúc A Ngo, ngày 11 tháng 11 năm 2010BIÊN BẢN Kiểm tra hồ giáo viên tổ từ bỏ nhiênI. Thời gian với vị trí Kiểm tra hồ giáo viên tổ xã tự nhiên vào lúc 7hnửa tiếng ngày 11 tháng ... A NgoII. Thành phầnNgười kiểm tra: TRƯƠNG ÁNH BÌNH MINHChức vụ: Tổ trưởng tổ KHTNNgười được kiểm tra: HỒ QUỐC UY, HOÀNG THỊ TÚ NHI, HỒ VĂN ĐỨCIII. Kết quả kiểm tra Những ưu yếu điểm chính...

Xem thêm: Giá Xe Honda Pcx Thái Giá Bao Nhiêu ? Bán Xe Pcx Thái


*

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG HOÀN THÀNH, HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ppsx


*

... Đại học Quốc giaThành phố Hồ
Chí Minc Mẫu MCNgày nhấn hồ sơ: …………………Ngày kiểm tra hồ sơ: …………….BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THUĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆA. ... học Trái khu đất cùng Môi trường Xây dựng Khác: ……………………… A3. Loại hình phân tích Nghiên cứu giúp cơ bản Nghiên cứu vãn ứng dụng Nghiên cứu vãn triển khaiA4. Chủ nhiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………A5....

Xem thêm: Cách Tính Vat - Cách Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng Đầu Vào Đầu Ra

... II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ : HIỆU TRƯỞNG THANH TRA VIÊN (Ký thương hiệu, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) ...

Chuyên mục: Blogs