CÁCH CHUYỂN BECAUSE SANG BECAUSE OF

BecauseBecause of là 2 liên từ. Đây là nhị trong những đều liên từ bỏ thịnh hành, tốt cần sử dụng tuyệt nhất vào giờ Anh. Quý khách hàng học tập giờ Anh cần thiết không biết phương pháp dùng của bọn chúng. Bài này thongcongnghetaz.com đang hướng dẫn chúng ta chi tiết bí quyết sử dụng cấu tạo because  kết cấu because of cũng giống như cách chuyển câu cần sử dụng because sang because of với trở lại. Cùng ban đầu luôn nhé.

Bạn đang xem: Cách chuyển because sang because of

*


1 – Cấu trúc Because 

Because Có nghĩa là chính vì. Because + 1 mệnh đề có nghĩa là chính vì điều nào đấy đã xảy ra, hay bởi vì ai đó đã làm những gì. Sau because luôn là một mệnh đề bao gồm nhà ngữ cồn tự không hề thiếu. Quý Khách đề nghị quan trọng đặc biệt chú ý điều đó nhé. 

Công thức ra đời câu sử dụng because


*

Because + S + V + O, S + V + O  hoặc S + V + O, because S + V + O 

Ví dụ: 

We stay at our house because it is raining. (Chúng tôi của nhà bởi trời đang mưa.) 

We choose that option because it will help us lớn save marketing cost the most. (Chúng tôi lựa chọn phương án kia vày nó đã chúng chúng tôi tiết kiệm ngân sách ngân sách sale tốt nhất.) 

I lượt thích this one cause it is in green, that’s my favorite color. (Tôi thích hợp điều này vày nó màu xanh lá cây lá, chính là màu ái mộ của tôi.) 

2 – Cấu trúc because of 

2.1 – Công thức: 

Because of có nghĩa là vị vì điều gì đó. lấy một ví dụ như là “bởi vì cơn mưa”, “chính vì câu hỏi tắt đường”, “bởi vì Việc đi muộn của tôi”…. Nhìn trường đoản cú những ví dụ này thì bạn có thể đoán thù được là phia sau because of là những danh từ bỏ, đại trường đoản cú hoặc là các các danh cồn từ đúng không nhỉ nào? Đây chính là khác hoàn toàn lớn nhất của kết cấu because of cùng kết cấu because

Cách dùng because of không hề nặng nề, bạn chỉ việc vắt vũ cách làm tiếp sau đây nhằm thành lập câu cùng với because of nhé.

Because of + noun/ pronoun/ noun phrase

Ví dụ: 

Because of the rain, we stay at our house. (Vì trận mưa mà công ty chúng tôi ở nhà.)

I decided to lớn stay because of you. (Anh vẫn đưa ra quyết định sống lại vì chưng em đó.)

We were late because of the heavy traffic jam. (Chúng tôi đang đi đến muộn vì chưng tắc con đường.)

She broke up with Jimmy because of his jealousy. (Cô ấy đã chia ly Jimmy do tính tị tuông của anh ý ấy.)

Khi các bạn thực hiện thành thục because of rồi thì hoàn toàn có thể các bạn sẽ còn “nghiện” cấu trúc này, vị Điểm sáng của nó là rút ngắn được câu. Trong những ngôi trường hòa hợp trang trọng hơn nữa thì người bạn dạng ngữ cũng ưu tiên dùng because of bởi cấu trúc này “bít giấu” được công ty tiến hành hành vi, chỉ nêu cần nêu ra vụ việc, giảm xuống tính cá nhân, tính công kích.

2.2 – Chuyển mẫu câu từ bỏ sử dụng because thanh lịch because of cùng ngược lại

khi đưa tự cấu tạo ngữ pháp giờ Anh because sang kết cấu because of ta đề xuất trở nên mệnh đề vùng sau thành một danh trường đoản cú, các danh từ xuất xắc danh đụng tự bỏ thay thế. Lưu ý rằng nếu sau Because tất cả “to be” hoặc “here, there” thì hãy bỏ nó đi, sau đó liên tiếp xét 6 ngôi trường thích hợp dưới đây.

a – Hai công ty ngữ ở hai mệnh đề như thể nhau 

– Hai chủ ngữ tương đương nhau: quăng quật nhà ngữ sinh hoạt cấu trúc because, thêm “ing” vào hễ tự.

I failed the exam because I slept over. 

=> I failed the exam because of sleeping over. 

b – Tân ngữ vào mệnh đề cất because là 1 trong danh từ: 

Trong trường đúng theo này, họ chỉ việc loại bỏ nhà ngữ, áp dụng danh tự.

Ví dụ: Because there was a heavy traffic jam, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

c – Tân ngữ bao gồm tính từ đứng trước danh từ

Trong trường phù hợp này, chúng ta chỉ cần đưa tính trường đoản cú lên trước danh tự, loại bỏ các phần ko quan trọng.

Ví dụ: Because the traffic jam was heavy, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

d – Một tính từ: 

Trong trường đúng theo này, họ đổi tính trường đoản cú thành danh từ bỏ. 

Ví dụ: Because it is raining, I stayed at my house. 

=> Because of the rain, I stayed at my house. 

e – Cách chuyển về dạng ssống hữu: sử dụng danh tự dạng download.

Ví dụ: Because I was lazy, I failed the exam.

=> Because of my laziness, I failed the exam.

f – Sử dụng “the fact that” 

Quy tắc chung mang lại phần nhiều ngôi trường hợp: dùng cụm “the fact that ” đặt trước mệnh đề ước ao chuyển. Các bước làm này chỉ sử dụng lúc bọn họ chẳng thể đổi khác được bằng những giải pháp trên cùng chuẩn cho đa số những ngôi trường đúng theo.

Ví dụ: Because Klặng is short, she cannot reach the clochồng on the wall. 

=> Because of the fact that Klặng is short, she cannot reach the clochồng on the wall.

Bài tập về Because với Because of 

Bài 1:

We stopped playing football ……. the rain.It was all …….. hyên ổn that they got inkhổng lồ trouble.They had lớn hurry indoors …… it was raining.She is late ……. the traffic.We didn’t arrive until six o’clochồng …….. the traffic was terrible.He found the exam easy …….. he had worked hard during the course.She can’t drive sầu …….. her illness.This restaurant closed down …….. the recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult to lớn underst& ……… her accent.

Bài 2:

Because I studied hard, I passed the exam.

=> Because of ________________________.

Because Hoa was rich, she could buy that house.

Xem thêm: Chồng Hoa Hậu Nguyễn Thị Huyền Là Ai, Những Đồn Thổi Về Hoa Hậu Nguyễn Thị Huyền

=> Because of _____________________________.

Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

=> Despite ________________________________________________________.

His father asked him lớn go stay at home because he was sick.

=> Because of ______________________________________.

She failed the University entrance exam because her grades were bad.

=> Because of _____________________________________________.

Because there was an accident, I was late.

=> Because of _______________________.

Because the rain was so heavy, I couldn’t go to lớn school.

=> Because of _________________________________.

Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.

=> Because __________________________________________.

Although it was raining heavily, we still went to school.

=> Despite / In spite of ____________________.

Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.

=> Despite / In spite of ______________________________________.

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because of

5. Because

6. Because

7. Because

8. Because of

9. Because of

10. Because of

Bài 2: 

Because of studying hard , I passed the exam. Because of Hoa’s richness, she could buy that house. Despite his physical handicap, he has become a successful business man. Because of his sickness his father asked hyên ổn to lớn go stay at home. She failed the University entrance exam because of her bad grades. Because of an accident, I was late. Because of the heavy rain, I couldn’t go khổng lồ school. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi. Despite / In spite of the heavy rain, we still went khổng lồ school. Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.