Cách Format Đĩa Cd-R

Có xoá được tài liệu trên đĩa vcd hay đuwợc không? tức là biến hóa nó thành đĩa trắng ấy? em ko đậy gì cả! ai pit giúp bản thân nha! với phương pháp xoá, giải pháp sao đĩa nữa! em không tồn tại phầm mượt sao đĩa! mang đến em website em lên em học tập cũng được!


Bạn đang xem: Cách format đĩa cd-r

vu00e0 cu00e1ch xou00e1, cu00e1ch sao u0111u0129a nu1eefa! em khu00f4ng cu00f3 phu1ea7m mu1ec1m sao u0111u0129a! cho em trang web em lu00ean em hu1ecdc cu0169ng u0111u01b0u1ee3c!","product_id":0,"type":0,"date":1306250145,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/278893/cach-xoa-du-lieu-o-dia-vcd-hoac-dvd.html","num_reply":11,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"cholinhkien","name":"Tran Quynh Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"cholinhkien.net
*

Xem thêm: Kinh Ngạc Top 10 Siêu Biệt Thự Ở Việt Nam Trị Giá Triệu Đô, Khám Phá 10 Biệt Phủ Siêu Khủng Tại Việt Nam

Chào bạn!

Đĩa CD, DVD, Bluray.... nói phổ biến là đĩa quang đãng phần đa được "khắc" bằng Laser nên có thể có thể ghi một lần và quan trọng xóa được, các bạn ấy nói ghi tiếp tế được là sai, đĩa quang quẻ chỉ có thể ghi 1 lần, mặc dầu dung tích đĩa còn trống cũng quan yếu ghi được nữa!

Sao đĩa thì bao gồm gì đâu, bạn dùn phần mềm ghi đĩa Nero, nó có phần copy data đấy.

Bạn hoàn toàn có thể vào trang này http://www.nero.com/enu/downloads.html để sàng lọc phiên phiên bản sở hữu về với setup.

Chúc thành công xuất sắc.


u0110u0129a CD, DVD, Bluray.... nu00f3i chung lu00e0 u0111u0129a quang u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c "khu1eafc" bu1eb1ng tia laze nu00ean chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 ghi mu1ed9t lu1ea7n vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 xu00f3a u0111u01b0u1ee3c, bu1ea1n u1ea5y nu00f3i ghi thu00eam vu00e0o u0111u01b0u1ee3c lu00e0 không đúng, u0111u0129a quang chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 ghi 1 lu1ea7n, mang lại du00f9 dung lu01b0u1ee3ng u0111u0129a cu00f2n tru1ed1ng cu0169ng khu00f4ng thu1ec3 ghi u0111u01b0u1ee3c nu1eefa! Sao u0111u0129a thu00ec cu00f3 gu00ec u0111u00e2u, bu1ea1n du00f9n phu1ea7n mu1ec1m ghi u0111u0129a Nero, nu00f3 cu00f3 phu1ea7n copy data u0111u1ea5y. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 vu00e0o trang nu00e0y http://www.nero.com/enu/downloads.html u0111u1ec3 lu1ef1a chu1ecdn phiu00ean bu1ea3n tu1ea3i vu1ec1 vu00e0 cu00e0i u0111u1eb7t. Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":278893,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222
gmail.com","name":"tnhị thai","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuanthai200806