Cách tính bình quân tiền lương đóng bhxh

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT reviews cách tính nấc trung bình chi phí lương mon đóng góp bảo hiểm xã hội (BHXH) Khi tính chi phí hưởng trọn BHXH một lượt nhỏng sau:


Đối với ngôi trường phù hợp tham mê gia BHXH bắt buộc

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì nút hưởng trọn BHXH một lần được tính theo số thời gian vẫn đóng BHXH, cứ hàng năm được tính nlỗi sau:

- 1,5 mon mức trung bình chi phí lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng góp trước năm 2014;

- 02 mon nấc trung bình chi phí lương tháng đóng góp BHXH mang đến trong những năm đóng từ năm 2014 trnghỉ ngơi đi;

- Trường hòa hợp thời gian đóng BHXH chưa đầy đủ một năm thì nấc hưởng trọn BHXH một đợt được tính bởi 22% của những nút chi phí lương mon đã đóng BHXH, nút buổi tối nhiều bởi 02 tháng nút trung bình tiền lương tháng đóng BHXH.

Bạn đang xem: Cách tính bình quân tiền lương đóng bhxh

Đối cùng với trường đúng theo tsay đắm gia BHXH từ nguyện

Theo Điều 77 Luật Bảo hiểm buôn bản hội 2014 thì nấc tận hưởng BHXH một lượt được tính theo thời gian đã đóng góp BHXH, cđọng tưng năm được xem như sau:

- 1,5 mon mức trung bình thu nhập mon đóng BHXH mang lại trong năm đóng trước năm 2014;

- 02 mon nấc trung bình các khoản thu nhập mon đóng BHXH cho trong thời điểm đóng góp từ năm 2014 trsinh hoạt đi;

- Trường hòa hợp thời gian đóng BHXH không đủ 1 năm thì nút tận hưởng BHXH ngay số tiền đang đóng góp, nấc buổi tối nhiều bởi 02 mon nấc bình quân thu nhập mon đóng góp BHXH.

Trong đó, cách tính nút bình quân tiền lương tháng/các khoản thu nhập tháng được xác định nhỏng sau:

Bước 1: Xác định nấc kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, các khoản thu nhập mon đang đóng BHXH

Người lao rượu cồn những hiểu biết nhận BHXH 1 lần năm 2021 thì xác định nút điều chỉnh theoThông bốn 23/2020/TT-BLĐTBXH như sau:

- Đối với những người đóng góp BHXH bắt buộc

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

5,01

4,25

4,02

3,89

3,61

3,46

3,52

3,53

3,40

3,29

3,06

2,82

2,62

2,42

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1,18

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

- Đối với người đóng góp BHXH từ bỏ nguyện

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1,18

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Bước 2: Tính tiền lương tháng/các khoản thu nhập mon sau điều chỉnh (L1, L2… Ln)

L1

=

Tiền lương/thu nhập cá nhân có tác dụng căn cứ đóng góp BHXH

X

Mức kiểm soát và điều chỉnh tương ứng

X

Số tháng đang tđê mê gia theo từng giai đoạn

Bước 3: Tính tổng chi phí lương/các khoản thu nhập tháng vẫn đóng góp BHXH sau điều chỉnh mang lại toàn thể thời hạn không hưởng BHXH 1 lần (L)

Bước 4: Tính tổng thời gian đang tđê mê gia BHXH (T)

Cách 5: Tính nấc trung bình chi phí lương/thu nhập cá nhân (Lbq)

Lbq = L/T

Ví dụ nắm thể:

Một người công nhân A khiến cho công ty B với tất cả ttê mê gia BHXH buộc phải từ tháng 01/2017 mang đến mon 1/20trăng tròn. Công nhân A sẽ ngủ vấn đề hồi tháng 2/20trăng tròn. Tháng 4/2021, công nhân A mong nhận chi phí BHXH một đợt thì mức bình quân chi phí lương được tính như vậy nào?

Được biết, thời hạn đóng bảo hiểm của công nhân A nhỏng sau:

- Từ mon 01/2017 mang đến tháng 12/2017, nấc lương đóng góp BHXH là: 3.500.000đ

- Từ mon 01/2018 cho tháng 9/2018, nút lương đóng góp BHXH là: 3.700.000đ

- Từ mon 10/2018 cho tháng 12/2018, nút lương đóng góp BHXH là: 4.040.000đ

- Từ tháng 01/2019 cho tháng 6/2019: Nghỉ không lương, không đóng góp BHXH

- Từ tháng 07/2019 mang đến tháng 12/2019, nấc lương đóng góp BHXH là: 4.070.000đ

- Từ mon 01/2020 cho tháng 02/2020: nút lương đóng góp BHXH là: 4.300.000đ

Giải đáp:

Cách 1: Xác định nút điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng góp BHXH

Theo bảng hệ số kiểm soát và điều chỉnh nêu bên trên thì người công nhân A đóng BHXH tự 2017 mang đến năm 2020 có mức điều chỉnh theo thứ tự là 1 trong,10; 1,06; 1,03; 1,00.

Cách 2: Tính chi phí lương tháng/các khoản thu nhập tháng sau kiểm soát và điều chỉnh (L1, L2, …Ln)

- Từ tháng 01/2017 mang đến tháng 12/2017 (12 tháng):

L1

=

3.500.000

(Tiền lương/thu nhập cá nhân có tác dụng căn cứ đóng BHXH)

X

1,10

(Mức điều chỉnh tương ứng)

X

12

(Số tháng đã tmê mẩn gia theo từng giai đoạn)

L1 = 46.200.000 đồng

- Từ mon 01/2018 đến tháng 9/2018 (9 tháng) .

L2 = 3.700.000 * 1,06 * 9 = 35.298.000 đồng.

Xem thêm: Hoa Đào.Png - Hoa Đào Hình Ảnh Png

- Từ mon 10/2018 mang lại tháng 12/2018 (3 tháng)

L3 = 4.040.000 *1,06 *3 = 12.847.000 đồng.

- Từ mon 01/2019 cho tháng 6/2019: Không đóng góp BHXH đề nghị L4 = 0

- Từ mon 07/2019 mang đến tháng 12/2019 (6 tháng):

L5 = 4.070.000 * 1,03 * 6 = 25.152.600 đồng.

- Từ tháng 01/2020 đến mon 02/20trăng tròn (2 tháng):

L6 = 4.300.000 * 1,00 * 2 = 8.600.000 đồng.

Bước 3: Tính tổng chi phí lương/thu nhập mon đã đóng BHXH sau điều chỉnh mang đến toàn bộ thời hạn không hưởng BHXH 1 lần (L)

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 = 46.200.000 + 35.298.000 + 12.847.000 + 25.152.600 + 8.600.000 = 128.097.600 đồng.

Xem thêm: Hệ Thống Sản Xuất & Phân Phối Chậu Cây Giá Rẻ Top 1 Việt Nam

Cách 4: Tính tổng thời gian sẽ tsi gia BHXH (T)

T = 12 mon + 9 tháng + 3 mon + 6 mon + 2 tháng = 32 tháng.

Cách 5: Tính nút bình quân chi phí lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T = 128.097.600 / 32 = 4.003.050 đồng/tháng

Để vấn đề tính toán thù nhanh chóng, phần đông bạn có thể tải về File excel tình BHXH 01 lần bên dưới đây:


Chuyên mục: Blogs