Canteen là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ thongcongnghetaz.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.
Bạn đang xem: Canteen là gì

The consumption of beer through canteens at trang chủ was for the last year approximately one and a half million barrels.
I think it should be possible for the needs of the workers lớn be met in many cases by works canteens.
Out of 140 collieries employing 50 persons or more, 120 have sầu canteens in operation, và 6 have sầu canteens under construction or in preparation.
The scale of allowances of food lớn pithead canteens provides sufficient variety for preparing food and satisfactory meals.
I am advised that the rations for miners, together with the food provided for their canteens, are nutritionally sufficient for their needs.
Cannot canteens, barracks, camps, hostels and other public places be induced lớn put on one meal a week of herring?
There are canteens in the camps from which sweets & some tobacco can be purchased, but stocks are very limited.
In addition to lớn the usual rations, food is provided in works" canteens to lớn meet the special needs of heavy workers.
Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên thongcongnghetaz.com thongcongnghetaz.com hoặc của thongcongnghetaz.com University Press hay của các bên cấp phép.


Xem thêm: Nơi Bán Máy Gặt Lúa Cầm Tay Mini Nhỏ Gọn, Máy Gặt Lúa Cầm Tay Gia Đình

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thongcongnghetaz.com English thongcongnghetaz.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Quán Ăn Ấn Độ Ở Hà Nội - The 10 Best Indian Restaurants In Hanoi

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blogs