Cây lâu năm tiếng anh là gì

Only 2.91 percent of Yemen is considered to be arable l&, and less than 0.6 percent of the l& is planted with permanent crops.

Bạn đang xem: Cây lâu năm tiếng anh là gì


Đây là 1 một số loại cây lâu năm, cao cho tới 10 cm (3,9 in) và tạo ra thành một "tnóng thảm" rộng tới 50 centimet (trăng tròn in).
It is a perennial plant, growing up lớn a height of 10 centimetres (3.9 in) tall và forming a "mat" up to 50 centimetres (đôi mươi in) wide.
Some examples of new perennial crops being developed are perennial rice and intermediate wheatgrass.
Theo ước tính trong những năm 2011, chỉ gồm 5,63% diện tích của Mali rất có thể được phân các loại là khu đất canh tác, cùng 0,1% là trồng cây thọ năm.
According khổng lồ estimates in 2011, only 5.63 percent of Mali’s area can be classified as arable l&, và 0.1 percent was planted khổng lồ permanent crops.
Tài nguyên thiên nhiên: thủy năng, địa sức nóng, dầu mỏ, khu đất canh tác Sử dụng đất (dự trù năm 2012): 34,03% đất canh tác, 10,86% đất tdragon cây lâu năm, 55,12% không giống.
Natural resources: hydropower, geothermal power, petroleum, arable land L& use (2012 estimate) includes 34.03 percent arable l&, 10.86 percent permanent crops, 55.12 percent other.
Syria bị cạn kiệt, với 28% khu đất canh tác, 4% dành riêng cho cây thọ năm, 46% được thực hiện làm cho đồng cỏ và đồng cỏ, và chỉ tất cả 3% rừng với đất rừng.
Syria is extensively depleted, with 28 percent of the lvà arable, 4 percent dedicated lớn permanent crops, 46 percent utilized as meadows và pastures, và only 3 percent forest và woodl&.
Trong tổng diện tích khu đất nông nghiệp (4,1 triệu ha năm 2006), 21% là khu đất canh tác, 3% là tdragon cây thọ năm (sân vườn cây ăn quả với vườn nho) với 76% là đồng cỏ.
Of the total area of agricultural land (4.1 million hectares in 2006), 21% is arable lvà, 3% is under perennial crops (orchards and vineyards), và 76% is pastures & xuất xắc meadows.
Tính mang lại thời điểm năm 2012, Việc thực hiện đất như sau: Đất canh tác: 26,49% Đất trồng cây thọ năm: 0,79% Khác: 72,72% Tính đến năm 2007, diện tích S đất được tưới tiêu uớc tính là 233,5 km2.
As of 2012, the land use was as follows: Arable land: 26.49% Permanent crops: 0.79% Other: 72.72% As of 2007, the estimated area of irrigated lvà was of 233.5 kmét vuông.
Đa dạng vòng luân canh cùng tLong các nhiều loại cây thọ năm là hầu hết bắt buộc: ko tdragon một các loại cây thường niên trên cùng một thửa ruộng trong 2 năm liên tục.
Diversity in crop rotation and perennial planting is required: no annual crop can be planted in the same field for more than two years in succession.

Xem thêm: 150 Hình Nền Điện Thoại Ý Tưởng, Vietnam Wallpapers


Đây là loại cây thọ năm hoàn toàn có thể được tLong nhằm trang trí như cây công ty, song làm việc một số trong những Quanh Vùng của Nam Phi, Australia và New Zeal& nó được xem như là một một số loại cỏ đần độn.
These perennials can be grown decoratively as house plants, but in some areas of South Africa, Australia and New Zealand it is regarded as a weed.
Đối với các loại cây thọ năm, sự tạo có nhiều khả năng thành công rộng nếu như phân tử nảy mầm tại 1 địa điểm trơn râm, nhưng lại không thật gần cùng với cây bà bầu bởi vì bao gồm sự đối đầu cùng với nó.
For perennial plants, reproduction is more likely to be successful if the seed germinates in a shaded position, but not so cthua thảm to lớn the parent plant as to lớn be in competition with it.
Chúng thường xuyên là những cây lâu năm hoặc cây lớp bụi (ít khi là cây leo hoặc cây gỗ) với là loài phiên bản địa của Nam Mỹ, Trung Mỹ, Tây Ấn, Mexiteo, với 1 vài ba loài phân bố cho tới tận Hoa Kỳ.
They are perennials và shrubs (rarely vines or trees) và are native to lớn South America, Central America, the West Indies, Mexiteo, with a few species range extending into the United States.
Chúng ta thấy các công ty như công ty lâm nghiệp Bra-xin Fibria sẽ đưa ra bí quyết tránh đốn gỗ cánh rừng sinh trưởng lâu năm cùng bằng cách áp dụng bạch bọn và năng suất thu được không ít hơn bên trên mỗi hecta bột giấy với làm nên nhiều giấy rộng so với thông thường bằng phương pháp đốn hạ hầu hết cây thọ năm khác.
We see companies like the Brazilian forestry company Fibria that"s figured out how lớn avoid tearing down old growth forest & using eucalyptus & getting much more yield per hectare of pulp và making much more paper than you could make by cutting down those old trees.
Vườn giang sơn được chi pân hận bởi những cây karri mọc lâu năm, một số trong những trong số đó tất cả độ cao gần 90 m (300 ft).
Phân đưa ra Glycine bao gồm ít nhất 25 loài cây đần lâu năm, ví như Glycine canescens F.J. Herm. với G. tomentella Hayata, cả nhì được search thấy sống Úc với Papua New Guinea.
The subgenus Glycine consists of at least 25 wild perennial species: for example, Glycine canescens F.J. Herm. and G. tomentella Hayata, both found in nước Australia and Papua New Guinea.
Tất cả các loại torng đưa ra Carex là cây lâu hàng năm, tuy vậy một vài ba loài như C. bebbii với C. viridula hoàn toàn có thể cho trái năm trước tiên, và không sống dài lâu.
All species of Carex are perennial, although some species, such as C. bebbii & C. viridula can fruit in their first year of growth, & may not survive longer.
Những lợi ích tiềm tàng này đã mang đến phần nhiều cố gắng mới nhằm gia tăng sản lượng hạt giống của các chủng loài thực thiết bị lâu năm, nhưng rất có thể dẫn đến việc trí tuệ sáng tạo các loài cây ngũ cốc lâu năm mới.

Xem thêm: Toán 11 Bài 2: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Đến Nâng Cao, Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản


These potential benefits of perennials have resulted in new attempts to lớn increase the seed yield of perennial species, which could result in the creation of new perennial grain crops.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Blogs