Công ty cổ phần dệt may sài gòn

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ cần member cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui vẻ liên hệ cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần dệt may sài gòn

*

*

*
*
7975

CÔNG TY CPhường DỆT MAY SÀI GÒN

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Gấu An Ninh (Nhận In Tên) - Gấu Bông An Ninh (Nhận In Tên)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn chủ download

Tập Đoàn Hoa Sen tầm thường tay thuộc TP HCM hỗ trợ hầu như yếu tố hoàn cảnh khó khăn vào đại dịch COVID-19


Chỉ trong 2 năm, Bất rượu cồn sản Phát Đạt xong xuôi nghĩa vụ nộp gần 1.000 tỷ VNĐ tiền Thuế mang lại giá thành Nhà nước


Tên Doanh nghiệp: công ty chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá chỉ nước ta (Vietphái nam Report JSC)