Công ty tnhh chế tạo máy citizen việt nam

Ngành nghề kinh doanh

MãNgành
2431Đúc sắt, thépChi tiết: Sản xuất những thành phầm đúc kim loại
2432Đúc sắt kẽm kim loại màuChi tiết: Sản xuất những các loại khuôn chủng loại đúc bởi nhôm
2822Sản xuất sản phẩm công nghệ nguyên tắc với vật dụng tạo ra hình kyên ổn loạiChi tiết: Sản xuất thiết bị gia công sắt kẽm kim loại auto CNC; Sản xuất các chi tiết, bộ phận của sản phẩm gia công sắt kẽm kim loại auto CNC; Sản xuất với gắn thêm ráp những chi tiết, bộ phận mang lại sản phẩm của tập đoàn lớn Citizen
3290Sản xuất khác chưa được phân vào đâuChi tiết: Sản xuất những các loại khuôn chủng loại đúc được làm bằng gỗ, nhựa với các vật tư khác
3312Sửa chữa máy móc, thiết bịChi tiết: Sửa trị thiết bị gia công kim loại tự động hóa CNC
3319Sửa chữa thứ khácChi tiết: Sửa chữa trị các các loại khuôn mẫu mã đúc bởi nhôm, mộc, vật liệu nhựa và các vật tư khác
4690Bán buôn tổng hợpChi tiết: - Thực hiện quyền phân pân hận buôn bán (không Thành lập và hoạt động các đại lý bán buôn) sản phẩm & hàng hóa gồm mã HS sau: 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4006, 40070000, 4008, 4009, 4010, 4014, 4015, 4016, 4017, 4421, 4906, 5602, 5604, 56050000, 56060000, 5607, 5608, 56090000, 6903, 69060000, 6909, 6914, 7006, 7007, 7009, 7011, 7014, 7015, 7016, 7017, 7019, 70đôi mươi, 7201, 7202, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 72đôi mươi, 72210000, 7222, 72230000, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 73130000, 7314, 7315, 73160000, 7317, 7318, 7320, 7321, 7325, 7326, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7415, 7419, 7502, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616, 7801, 7804, 7806, 7901, 7903, 79040000, 7905, 7907, 8001, 8003, 8007, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 81110000, 8112, 81130000, 8202, 8203, 8204, 8205, 82060000, 8207, 8208, 82090000, 82100000, 8211, 8212, 82130000, 8214, 8301, 8302, 83030000, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 83100000, 8311, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8466, 8480, 8481, 8482, 8537, 8483, 8413, 8424, 8501, 8507, 8533, 8536, 8539, 8544, 8532, 4819, 6814, 8412, 8414, 8418, 84trăng tròn, 8421, 8455, 8462, 8463, 8465, 8479, 8531, 8535, 8540, 8542, 8543, 8546, 8547.
4799Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâuChi tiết: - Thực hiện nay quyền phân phối bán lẻ (ko Thành lập các đại lý cung cấp lẻ) sản phẩm & hàng hóa có mã HS sau: 3917, 3918, 3919, 39đôi mươi, 3921, 3923, 3926, 4006, 40070000, 4008, 4009, 4010, 4014, 4015, 4016, 4017, 4421, 4906, 5602, 5604, 56050000, 56060000, 5607, 5608, 56090000, 6903, 69060000, 6909, 6914, 7006, 7007, 7009, 7011, 7014, 7015, 7016, 7017, 7019, 70trăng tròn, 7201, 7202, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 72đôi mươi, 72210000, 7222, 72230000, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 73130000, 7314, 7315, 73160000, 7317, 7318, 73trăng tròn, 7321, 7325, 7326, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7415, 7419, 7502, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616, 7801, 7804, 7806, 7901, 7903, 79040000, 7905, 7907, 8001, 8003, 8007, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 81110000, 8112, 81130000, 8202, 8203, 8204, 8205, 82060000, 8207, 8208, 82090000, 82100000, 8211, 8212, 82130000, 8214, 8301, 8302, 83030000, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 83100000, 8311, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8466, 8480, 8481, 8482, 8537, 8483, 8413, 8424, 8501, 8507, 8533, 8536, 8539, 8544, 8532, 4819, 6814, 8412, 8414, 8418, 84trăng tròn, 8421, 8455, 8462, 8463, 8465, 8479, 8531, 8535, 8540, 8542, 8543, 8546, 8547.
8299Hoạt rượu cồn hình thức dịch vụ cung cấp kinh doanh khác còn lại không được phân vào đâuChi tiết: - Thực hiện nay quyền xuất khẩu hàng hóa bao gồm mã HS sau: 3917, 3918, 3919, 39đôi mươi, 3921, 3923, 3926, 4006, 40070000, 4008, 4009, 4010, 4014, 4015, 4016, 4017, 4421, 4901, 4902, 4906, 5602, 5604, 56050000, 56060000, 5607, 5608, 56090000, 6903, 69060000, 6909, 6914, 7006, 7007, 7009, 7011, 7014, 7015, 7016, 7017, 7019, 70trăng tròn, 7201, 7202, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 72210000, 7222, 72230000, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 73130000, 7314, 7315, 73160000, 7317, 7318, 7320, 7321, 7325, 7326, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7415, 7419, 7502, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616, 7801, 7804, 7806, 7901, 7903, 79040000, 7905, 7907, 8001, 8003, 8007, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 81110000, 8112, 81130000, 8202, 8203, 8204, 8205, 82060000, 8207, 8208, 82090000, 82100000, 8211, 8212, 82130000, 8214, 8301, 8302, 83030000, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 83100000, 8311, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8466, 8480, 8481, 8482, 8537, 8483, 8413, 8424, 8501, 8507, 8533, 8536, 8539, 8544, 8532, 4819, 6814, 8412, 8414, 8418, 84trăng tròn, 8421, 8455, 8462, 8463, 8465, 8479, 8531, 8535, 8540, 8542, 8543, 8546, 8547. - Thực hiện quyền nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa bao gồm mã HS sau: 3917, 3918, 3919, 39trăng tròn, 3921, 3923, 3926, 4006, 40070000, 4008, 4009, 4010, 4014, 4015, 4016, 4017, 4421, 4901, 4906, 5602, 5604, 56050000, 56060000, 5607, 5608, 56090000, 6903, 69060000, 6909, 6914, 7006, 7007, 7009, 7011, 7014, 7015, 7016, 7017, 7019, 70trăng tròn, 7201, 7202, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 72đôi mươi, 72210000, 7222, 72230000, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 73130000, 7314, 7315, 73160000, 7317, 7318, 73trăng tròn, 7321, 7325, 7326, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7415, 7419, 7502, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616, 7801, 7804, 7806, 7901, 7903, 79040000, 7905, 7907, 8001, 8003, 8007, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 81110000, 8112, 81130000, 8202, 8203, 8204, 8205, 82060000, 8207, 8208, 82090000, 82100000, 8211, 8212, 82130000, 8214, 8301, 8302, 83030000, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 83100000, 8311, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8466, 8480, 8481, 8482, 8537, 8483, 8413, 8424, 8501, 8507, 8533, 8536, 8539, 8544, 8532, 4819, 6814, 8412, 8414, 8418, 84trăng tròn, 8421, 8455, 8462, 8463, 8465, 8479, 8531, 8535, 8540, 8542, 8543, 8546, 8547.


Chuyên mục: Blogs