Đề Kiểm Tra Chương 3 Hình Học 7 Violet

- Chọn bài xích -Đề bình chọn 45 phút ít Toán 8 Chương thơm 1 Hình Học (Đề 1)Đề chất vấn 45 phút ít Toán 8 Cmùi hương 1 Hình Học (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Tân oán 8 Chương thơm 1 Hình Học (Đề 3)Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương thơm 1 Hình Học (Đề 4)Đề kiểm soát 45 phút ít Tân oán 8 Chương thơm 1 Hình Học (Đề 5)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít

Câu 1:
Tổng những góc ngoài của tứ đọng giác có số đo là:

A. 180o B. 240o C. 360o D. 480o

Câu 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Biết ∠A = 3∠D . Số đo góc A là:

A. 45o B. 135o C. 90o D. 75o

Câu 3: Hình thang bao gồm hai tuyến đường chéo đều nhau là:

A. Hình thang cân

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Hình thoi

Câu 4: Cho ΔABC. Call E, F theo thứ tự là trung điểm của AB với AC. Biết BC = 7cm. Độ lâu năm đoạn trực tiếp EF là:

A. 14cm B. 7cm C. 10cm D. 3,5cm

Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm cạnh AD bởi nửa con đường chéo AC. Góc nhọn chế tạo ra vì hai tuyến phố chéo là:

A. 30o B. 45o C. 60o D. 90o

Câu 6: Cho hình vuông ABCD bao gồm chu vi bằng 16cm. Độ dài con đường chéo AC của hình vuông là:

A. 4centimet B. √32cm C. 8centimet D. 10cm

Bài 1: (3 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, trung con đường AD. Kẻ Doanh Nghiệp song tuy nhiên với AB (N ∈ AC). Kẻ DM tuy vậy tuy nhiên cùng với AC (M ∈ AB). MN giảm AD tại O.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 3 hình học 7 violet

Quý Khách đã xem: đề kiểm soát hình học tập 8 chương thơm 3 violetBạn sẽ xem: đề khám nghiệm cmùi hương 1 hình học 8 trường đoản cú luận

a) Chứng minch A với D đối xứng cùng nhau qua điểm O.

b) Tính độ nhiều năm MN Lúc BC = 16centimet.

Bài 2:
(4 điểm)

Cho hình thoi ABCD trung khu O. Trên tia đối của những tia BA, CB, DC, AD lần lượt những điểm E, F, G, H thế nào cho BE = CF = DG = AH.

a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành.

Xem thêm: Các Dự Án Điện Gió Tại Việt Nam, Dự Án Điện Gió

c) Hình thoi ABCD nên gồm điều kiện gì nhằm EFGH thay đổi hình thoi ?

Đáp án cùng Hướng dẫn giải

Câu 1: CCâu 2: BCâu 3: A
Câu 4: DCâu 5: CCâu 6: B
Bài 1: (3 điểm)

a) Ta gồm DN // AB, DM // AC

⇒ ANDM là hình bình hành

b) D là trung điểm của BC (gt), DM // AC

⇒ M là trung điểm của AB

Tương trường đoản cú N là trung điểm của AC

Do đó MN là con đường trung bình của ΔABC

⇒ MN = (1/2)BC = (1/2).16 = 8centimet.

Bài 2:
(4 điểm)

a) Ta gồm AB = CD (cạnh hình thoi)

BE = DG (gt)

⇒ AB + BE = CD + DG tuyệt AE = CG (cmt)

Xét ΔAHE cùng ΔCFG có:

AE = CG

∠HAE = ∠FCG (cùng bù với ∠BAD = ∠DCB ),

AH = CF (gt)

Do kia ΔAHE = ΔCFG (c.g.c) ⇒ HE = FG

Chứng minch giống như ta gồm HG = EF

Do kia tứ đọng giác EFGH là hình bình hành (những cạnh đối bằng nhau).

b) Nối E và G.

Xét ΔOBE với ΔODG gồm

BE = DG (gt),

∠OBE = ∠ODG (so le trong),

OB = OD ( đặc thù đường chéo cánh của hình thoi ABCD)

⇒ ΔOBE = ΔODG (c.g.c) ⇒ ∠OBE = ∠ODG

Mà ∠DOG + ∠GOB = 180o ⇒ tía điểm G, O, E trực tiếp hàng.

c) Hình bình hành EFGH là hình thoi ⇔ HE = EF


*

⇔ Hình thoi ABCD có một góc vuông

⇔ ABCD là hình vuông.

Vậy hình thoi ABCD bắt buộc là hình vuông thì hình bình hành EFGH vươn lên là hình thoi.