Feb là tháng mấy

Dù tất cả tốt giờ Anh tuy vậy nhiều lúc bạn sẽ bị quên và chúng ta có thể không ghi nhớ các tháng trong giờ đồng hồ Anh không còn được, các bạn có biết tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trong giờ Anh gọi là gì không? Hay đọc ngược trở lại Jan, Feb, Mar, Atruyền thông quảng cáo, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Làm sao để những chúng ta cũng có thể từ bỏ mình lưu giữ nhanh được những mon trong giờ đồng hồ Anh hãy quan sát và theo dõi bài viết này của thongcongnghetaz.com nhé? Các thắc mắc về mon được đặt câu hỏi những độc nhất từ bỏ admin Shop chúng tôi January là tháng mấy? February là mon mấy? March là tháng mấy? April là tháng mấy? May là tháng mấy? June là tháng mấy? July là mon mấy? August là mon mấy? September là tháng mấy? October là tháng mấy? November là tháng mấy? December là tháng mấy?

*

Các mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vào tiếng Anh là gì? 

Danh sách 12 tháng trong giờ đồng hồ Anh, ký kết tự viết tắt, và phiên âm từng tháng
Tháng Tháng vào giờ đồng hồ Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan <‘dʒænjʊərɪ>
Tháng 2 February Feb <‘febrʊərɪ>
Tháng 3 March Mar
Tháng 4 April Apr <‘eɪprəl>
Tháng 5 May May
Tháng 6 June Jun
Tháng 7 July Jul
Tháng 8 August Aug <ɔː’gʌst>
Tháng 9 September Sep
Tháng 10 October Oct <ɒk’təʊbə>
Tháng 11 November Nov
Tháng 12 December Dec

Số ngày của những mon trong giờ Anh tương ứng 

*

Hồng Phong

Mình là Hồng Phong hiện nay đang là admin của nhiều website công nghệ, mẹo nhỏ, hỏi đáp trên toàn quốc. Viết blog là một trong những phần công việc của bản thân cũng tương tự của SEOer, bây giờ website thongcongnghetaz.com là một trong giữa những website bản thân đã phú trách cùng mình sẽ luôn luôn update những kiến thức và kỹ năng biết tin hữu dụng nhất trên website của mình.


Chuyên mục: Blogs