Giá tiền chụp cộng hưởng từ

Trang nhà > Hậu nên > Tài chính > Biểu giá dịch vụ Chẩn đoán thù hình hình ảnh
*
*

STT
Tên dịch vụGiá BHYTGiá VP
1Chụp Xquang quẻ răng toàn cảnh6540065400
2Chụp Xquang niệu thiết bị tĩnh mạch (UIV)609000609000
3Chụp Xquang đãng răng cận chóp (Periapical)18900
4Chụp Xquang đãng răng cận chóp (Periapical)1890018900
5Chụp Xquang đãng cột sống cổ thẳng nghiêng 9720097200
6Chụp Xquang quẻ cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch9720097200
7Chụp Xquang đãng xương cột sống thắt sống lưng thẳng nghiêng 9720097200
8Chụp Xquang quẻ khớp khuỷu trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 9720097200
9Chụp Xquang đãng khớp khuỷu trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 9720097200
10Chụp Xquang xương cổ tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 9720097200
11Chụp Xquang xương cổ tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 9720097200
12Chụp Xquang đãng xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 9720097200
13Chụp Xquang đãng xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 9720097200
14Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 9720097200
15Chụp Xquang đãng xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 9720097200
16Chụp Xquang xương bàn, ngón chân trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 9720097200
17Chụp Xquang xương bàn, ngón chân trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 9720097200
18Chụp Xquang đãng Blondeau + Hirtz6540065400
19Chụp Xquang cột sống thắt sống lưng thẳng nghiêng 9720097200
20Chụp đáy mắt ko huỳnh quang214000214000
21Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
22Chụp Xquang đãng khớp vai trực tiếp 6540065400
23Chụp Xquang đãng khớp vai trực tiếp 6540065400
24Chụp Xquang đãng xương ống chân trực tiếp nghiêng 6540065400
25Chụp Xquang sọ tiếp tuyến6540065400
26Chụp Xquang quẻ đỉnh phổi ưỡn6540065400
27Chụp Xquang đãng khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
28Chụp Xquang xương ống quyển trực tiếp nghiêng 6540065400
29Chụp Xquang đãng xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
30Chụp Xquang quẻ xương cồ bàn chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
31Chụp Xquang đãng xương cồ bàn chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
32Chụp Xquang đãng xương gót thẳng nghiêng 6540065400
33Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 6540065400
34Chụp Xquang quẻ xương gót trực tiếp nghiêng 6540065400
35Chụp Xquang xương bàn, ngón chân trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
36Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
37Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
38Chụp Xquang khớp khuỷu trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
39Chụp Xquang quẻ ngực nghiêng hoặc chếch từng mặt 6540065400
40Chụp Xquang quẻ khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
41Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 6540065400
42Chụp Xquang đãng xương đùi trực tiếp nghiêng 6540065400
43Chụp Xquang đãng khớp gối trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
44Chụp Xquang quẻ xương đùi trực tiếp nghiêng 6540065400
45Chụp Xquang quẻ khớp thái dương hàm 6540065400
46Chụp Xquang quẻ xương bả vai trực tiếp nghiêng 6540065400
47Chụp Xquang xương bàn ngón tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
48Chụp Xquang đãng cột sống cùng cụt trực tiếp nghiêng6540065400
49Chụp Xquang quẻ xương cột sống thắt lưng đụng, gập ưỡn 6540065400
50Chụp Xquang đãng cột sống thắt sườn lưng đụng, gập ưỡn 6540065400
51Chụp Xquang cột sống thuộc cụt thẳng nghiêng 6540065400
52Chụp Xquang đãng cột sống thắt lưng trực tiếp nghiêng 6540065400
53Chụp Xquang cột sống thắt sườn lưng chếch phía 2 bên 6540065400
54Chụp Xquang xương đùi trực tiếp nghiêng 6540065400
55Chụp Xquang đãng xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
56Chụp Xquang đãng xương cánh tay thẳng nghiêng 6540065400
57Chụp Xquang quẻ xương mồi nhử vai thẳng nghiêng 6540065400
58Chụp Xquang đãng xương cột sống cổ thẳng nghiêng 6540065400
59Chụp Xquang đãng xương cột sống cổ thẳng nghiêng 6540065400
60Chụp Xquang khớp vai trực tiếp 6540065400
61Chụp Xquang đãng khớp vai nghiêng hoặc chếch .

Bạn đang xem: Giá tiền chụp cộng hưởng từ

6540065400
62Chụp Xquang xương cột sống cổ trực tiếp nghiêng 6540065400
63Chụp Xquang xương gót trực tiếp nghiêng 6540065400
64Chụp Xquang quẻ cột sống thắt sườn lưng chếch hai bên 6540065400
65Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 6540065400
66Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 6540065400
67Chụp Xquang quẻ size chậu thẳng 6540065400
68Chụp Xquang đãng khớp khuỷu trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
69Chụp Xquang đãng xương cẳng tay thẳng nghiêng 6540065400
70Chụp Xquang quẻ bụng ko chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng <ổ bụng>6540065400
71Chụp Xquang quẻ xương cột sống ngực trực tiếp nghiêng hoặc chếch 6540065400
72Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 6540065400
73Chụp Xquang đãng xương cẳng tay thẳng nghiêng 6540065400
74Chụp Xquang đãng xương cổ tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
75Chụp Xquang đãng xương cổ tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
76Chụp Xquang đãng xương cổ tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
77Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 6540065400
78Chụp Xquang quẻ Stenvers6540065400
79Chụp Xquang Hirtz6540065400
80Chụp Xquang Blondeau6540065400
81Chụp Xquang đãng hàm chếch một bên 6540065400
82Chụp Xquang xương bàn, ngón chân trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
83Chụp Xquang quẻ form chậu trực tiếp .

Xem thêm: Cách Tăng Điểm Master Cho Elf Chiến, Buff Trong Mu Online, Cách Tăng Điểm Tiên Nữ

6540065400
84Chụp Xquang đãng cột sống cổ trực tiếp nghiêng 6540065400
85Chụp Xquang đãng xương ức thẳng, nghiêng 6540065400
86Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 6540065400
87Chụp Xquang đãng khớp gối trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
88Chụp Xquang xương cổ tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
89Chụp Xquang đãng xương bàn, ngón chân trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
90Chụp Xquang đãng cột sống thắt lưng trực tiếp nghiêng 6540065400
91Chụp Xquang khớp vai trực tiếp 6540065400
92Chụp Xquang phương diện thấp hoặc phương diện cao6540065400
93Chụp Xquang đãng khớp vai nghiêng hoặc chếch 6540065400
94Chụp Xquang quẻ xương đòn thẳng hoặc chếch 6540065400
95Chụp Xquang xương bàn ngón tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
96Chụp Xquang đãng xương cánh tay thẳng nghiêng 6540065400
97Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp đường 6540065400
98Chụp Xquang quẻ mặt trực tiếp nghiêng 6540065400
99Chụp Xquang quẻ khía cạnh thẳng nghiêng 6540065400
100Chụp Xquang xương bả vai trực tiếp nghiêng 6540065400
101Chụp Xquang đãng ngực thẳng6540065400
102Chụp Xquang quẻ ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 6540065400
103Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 6540065400
104Chụp Xquang đãng khớp gối trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
105Chụp Xquang khớp háng thẳng phía hai bên 6540065400
106Chụp Xquang quẻ xương ống quyển trực tiếp nghiêng 6540065400
107Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 6540065400
108Chụp Xquang đãng xương đùi trực tiếp nghiêng 6540065400
109Chụp Xquang xương đùi trực tiếp nghiêng 6540065400
110Chụp Xquang quẻ xương gót thẳng nghiêng 6540065400
111Chụp Xquang xương cẳng tay trực tiếp nghiêng .6540065400
112Chụp Xquang xương cánh tay trực tiếp nghiêng 6540065400
113Chụp Xquang đãng xương cổ tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
114Chụp Xquang đãng đường mật qua Kehr 240000240000
115Chụp Xquang Schuller 6540065400
116Chụp Xquang xương ống chân thẳng nghiêng 6540065400
117Chụp Xquang khớp háng trực tiếp phía hai bên 6540065400
118Chụp Xquang quẻ cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 6540065400
119Chụp Xquang đãng khung chậu trực tiếp 6540065400
120Chụp Xquang quẻ bụng không chuẩn bị trực tiếp hoặc nghiêng 6540065400
121Chụp Xquang quẻ thực quản ngại cổ nghiêng 224000224000
122Chụp Xquang quẻ xương bả vai thẳng nghiêng 6540065400
123Chụp Xquang khớp khuỷu trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
124Chụp Xquang quẻ khớp thái dương hàm 6540065400
125Chụp Xquang quẻ khớp thái dương hàm 6540065400
126Chụp Xquang quẻ xương bàn ngón tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
127Chụp Xquang cột sống cổ chếch 2 bên 6540065400
128Chụp Xquang cột sống ngực trực tiếp nghiêng hoặc chếch 6540065400
129Chụp Xquang đãng niệu đạo bọng đái ngược dòng564000564000
130Chụp Xquang đãng Schuller 6540065400
131Chụp Xquang đãng cột sống cổ chếch 2 bên 6540065400
132Chụp Xquang quẻ xương cánh tay thẳng nghiêng 6540065400
133Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 6540065400
134Chụp Xquang xương cột sống cổ chếch phía hai bên 6540065400
135Chụp Xquang đãng ruột non224000224000
136Chụp Xquang đãng xương bàn, ngón chân trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
137Chụp Xquang quẻ xương cẳng tay thẳng nghiêng 6540065400
138Chụp Xquang xương đòn trực tiếp hoặc chếch 6540065400
139Chụp Xquang khớp khuỷu trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
140Chụp Xquang đãng xương cẳng tay trực tiếp nghiêng 6540065400
141Chụp Xquang quẻ xương cẳng tay thẳng nghiêng 6540065400
142Chụp Xquang đãng xương bàn ngón tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
143Chụp Xquang đãng xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
144Chụp Xquang đãng khớp háng trực tiếp hai bên 6540065400
145Chụp Xquang khung chậu trực tiếp
6540065400
146Chụp Xquang quẻ khớp khuỷu trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
147Chụp Xquang quẻ phương diện trực tiếp nghiêng 6540065400
148Chụp Xquang đãng cột sống thắt lưng trực tiếp nghiêng 6540065400
149Chụp Xquang quẻ cột sống thắt sườn lưng đụng, gập ưỡn 6540065400
150Chụp Xquang đãng sọ thẳng/nghiêng .6540065400
151Chụp Xquang xương cồ bàn chân trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
152Chụp Xquang xương cồ bàn chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
153Chụp Xquang đãng bể thận-niệu quản lí xuôi dòng609000609000
154Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng564000564000
155Chụp Xquang thực cai quản dạ dày224000224000
156Chụp Xquang quẻ đại tràng264000264000
157Chụp Xquang đãng đường nước bọt386000386000
158Chụp Xquang quẻ ống tuyến sữa386000386000
159Chụp Xquang đãng hốc đôi mắt thẳng nghiêng6540065400
160Chụp Xquang đãng xương ống chân trực tiếp nghiêng 6540065400
161Chụp Xquang quẻ hàm chếch một bên 6540065400
162Chụp Xquang quẻ Schuller 6540065400
163Chụp Xquang quẻ xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 6540065400
164Chụp Xquang hàm chếch một bên 6540065400
165Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 6540065400
166Chụp Xquang quẻ con đường dò406000406000
167Chụp Xquang xương cánh tay trực tiếp nghiêng 6540065400
168Chụp Xquang quẻ xương bàn ngón tay trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
169Chụp Xquang quẻ khớp khuỷu trực tiếp, nghiêng hoặc chếch 6540065400
170Chụp Xquang đãng cột sống thắt sườn lưng chếch hai bên 6540065400
171Chụp giảm lớp vi tính khớp thường quy bao gồm tiêm dung dịch cản quang đãng (từ 1- 32 dãy)632000632000
172Chụp CLVT tai-xương đá gồm tiêm dung dịch cản quang đãng (từ bỏ 1-32 dãy)632000632000
173Chụp CLVT sọ óc ko tiêm dung dịch cản quang (từ 1-32 dãy)522000522000
174Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm dung dịch (tự 1-32 dãy)522000522000
175Chụp cắt lớp vi tính xương đưa ra ko tiêm thuốc cản quang đãng (từ 1- 32 dãy)522000522000
176Chụp giảm lớp vi tính xương bỏ ra tất cả tiêm thuốc cản quang đãng (tự 1- 32 dãy)632000632000
177Chụp giảm lớp vi tính lồng ngực ko tiêm dung dịch cản quang (trường đoản cú 1- 32 dãy)522000522000
178Chụp cắt lớp vi tính khớp hay quy không tiêm dung dịch cản quang (từ bỏ 1- 32 dãy)522000522000
179Chụp giảm lớp vi tính khớp thường quy không tiêm dung dịch cản quang (từ 1- 32 dãy)522000522000
180Chụp giảm lớp vi tính cột sống thắt sống lưng ko tiêm dung dịch cản quang đãng (trường đoản cú 1- 32 dãy)522000522000
181Chụp giảm lớp vi tính tầng bên trên ổ bụng thường xuyên quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy)522000522000
182Chụp cắt lớp vi tính xương cột sống cổ ko tiêm thuốc cản quang (trường đoản cú 1- 32 dãy)522000522000
183Chụp giảm lớp vi tính khớp thường quy không tiêm dung dịch cản quang quẻ (trường đoản cú 1- 32 dãy)522000522000
184Chụp giảm lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ bỏ 1-32 dãy)632000632000
185Chụp giảm lớp vi tính cột sống ngực không tiêm dung dịch cản quang quẻ (từ bỏ 1- 32 dãy)522000522000
186Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang đãng (trường đoản cú 1-32 dãy)522000522000
187Chụp CLVT hàm-phương diện không tiêm thuốc cản quang quẻ (từ 1-32 dãy)522000522000
188Chụp cắt lớp vi tính khớp hay quy bao gồm tiêm dung dịch cản quang (từ bỏ 1- 32 dãy)632000632000
189Chụp cắt lớp vi tính khớp thường xuyên quy bao gồm tiêm dung dịch cản quang đãng (tự 1- 32 dãy)632000632000
190Chụp CLVT sọ óc tất cả tiêm dung dịch cản quang (trường đoản cú 1-32 dãy)632000632000
191Chụp cắt lớp vi tính xương cột sống thắt sườn lưng gồm tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)632000632000
192Chụp giảm lớp vi tính xương cột sống cổ gồm tiêm dung dịch cản quang (từ bỏ 1- 32 dãy)632000632000
193Chụp giảm lớp vi tính lồng ngực gồm tiêm dung dịch cản quang quẻ (trường đoản cú 1- 32 dãy)632000632000
194Chụp giảm lớp vi tính xương cột sống ngực bao gồm tiêm dung dịch cản quang đãng (trường đoản cú 1- 32 dãy)632000632000
195Chụp CLVT hàm-mặt bao gồm tiêm dung dịch cản quang đãng (tự 1-32 dãy)632000632000
196Chụp CLVT hàm-phương diện bao gồm tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)632000632000
197Chụp giảm lớp vi tính tè size thường xuyên quy (gồm: chụp giảm lớp vi tính tử cung-phòng trứng, chi phí liệt đường, những khối u vùng tiểu size.v.v.) (tự 1-32 dãy) 632000632000
198Chụp giảm lớp vi tính tiểu size hay quy (gồm: chụp giảm lớp vi tính tử cung-phòng trứng, tiền liệt tuyến đường, các khối u vùng đái form.v.v.) (trường đoản cú 1-32 dãy) 522000522000
199Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu size thường quy (từ 1-32 dãy) 632000632000
200Chụp giảm lớp vi tính bụng-tè size thường quy (tự 1-32 dãy) 522000522000
201Chụp cắt lớp vi tính khớp thường xuyên quy ko tiêm thuốc cản quang (tự 1- 32 dãy) 522000522000
202Chụp giảm lớp vi tính khớp thường quy tất cả tiêm dung dịch cản quang đãng (từ bỏ 1- 32 dãy) 632000632000
203Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm dung dịch cản quang (tự 1- 32 dãy) 522000522000
204Chụp cắt lớp vi tính khớp thường xuyên quy không tiêm thuốc cản quang quẻ (từ bỏ 1- 32 dãy) 522000522000
205Dẫn lưu lại những ổ dịch vào ổ bụng bên dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính11830001183000
206Dẫn giữ dịch, áp xe, nang bên dưới chỉ dẫn giảm lớp vi tính11830001183000
207Chụp với nút mạch chữa bệnh u gan số hóa xóa nền9116000
208Chụp cắt lớp vi tính hệ ngày tiết niệu thường xuyên quy (từ 1-32 dãy) 522000522000
209Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu hay quy (từ bỏ 1-32 dãy) 632000632000
210Đốt sóng cao tần chữa bệnh những u tạng bên dưới lý giải cắt lớp vi tính17350001735000
211Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới khuyên bảo giảm lớp vi tính17350001735000
212Xạ trị sử dụng CT mô phỏng632000632000
213Chụp cùng hưởng trọn từ sọ óc bao gồm tiêm hóa học tương bội phản (0.2-1.5T)22140002214000
214Chụp cùng hưởng từ bỏ cột sống ngực tất cả tiêm tương phản (0.2-1.5T)22140002214000
215Chụp cộng hưởng từ khớp gồm tiêm tương bội nghịch tĩnh mạch (0.2-1.5T)22140002214000
216Chụp cộng hưởng trọn tự cột sống cổ (0.2-1.5T)13110001311000
217Chụp cộng tận hưởng trường đoản cú sọ não (0.2-1.5T)13110001311000
218Chụp cộng hưởng trọn từ bỏ cột sống thắt lưng - cùng tất cả tiêm tương phản (0.2-1.5T)22140002214000
219Chụp cùng hưởng trọn tự cột sống cổ có tiêm tương phản nghịch (0.2-1.5T)22140002214000
220Chụp cộng hưởng trọn từ bỏ hốc đôi mắt cùng thần ghê thị giác tất cả tiêm chất tương bội nghịch (0.2-1.5T)22140002214000
221Chụp cộng hưởng từ khớp tất cả tiêm tương bội phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)22140002214000
222Chụp cộng hưởng từ khớp bao gồm tiêm tương bội phản tĩnh mạch máu (0.2-1.5T)22140002214000
223Chụp cộng tận hưởng tự khớp tất cả tiêm tương làm phản tĩnh mạch máu (0.2-1.5T)22140002214000
224Chụp cộng hưởng trọn từ hốc đôi mắt và thần kinh thị lực (0.2-1.5T)13110001311000
225Chụp cộng hưởng trọn tự cột sống thắt sống lưng - cùng (0.2-1.5T)13110001311000
226Chụp cùng hưởng trọn từ bỏ khớp bao gồm tiêm tương bội nghịch tĩnh mạch (0.2-1.5T)22140002214000
227Chụp cùng tận hưởng từ bỏ khớp gồm tiêm tương phản nghịch tĩnh mạch (0.2-1.5T)22140002214000
228Chụp cộng hưởng trọn trường đoản cú khớp có tiêm tương phản nghịch tĩnh mạch (0.2-1.5T)22140002214000
229Chụp cùng tận hưởng tự khớp (0.2-1.5T)13110001311000
230Chụp cùng tận hưởng trường đoản cú xương cột sống ngực (0.2-1.5T)13110001311000
231Chụp cùng tận hưởng từ khớp (0.2-1.5T)13110001311000
232Chụp cùng hưởng trọn tự khớp (0.2-1.5T)13110001311000
233Chụp cộng hưởng tự khớp (0.2-1.5T)13110001311000
234Chụp cộng hưởng trọn trường đoản cú khớp (0.2-1.5T)13110001311000
235Chụp cộng hưởng trường đoản cú khớp (0.2-1.5T)13110001311000
236Chụp cộng tận hưởng trường đoản cú khớp (0.2-1.5T)13110001311000
237Chụp cộng hưởng trọn trường đoản cú xương và tủy xương bao gồm tiêm tương phản nghịch (0.2-1.5T)22140002214000
238Chụp cùng hưởng từ bỏ xương với tủy xương (0.2-1.5T)13110001311000
239Chụp cộng hưởng trọn từ não- mạch não bao gồm tiêm chất tương bội nghịch (0.2-1.5T)22140002214000
240Chụp cùng hưởng trọn từ bỏ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)13110001311000
241Chụp cộng hưởng trọn từ bỏ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản bội (0.2-1.5T)22140002214000
242Chụp cùng tận hưởng trường đoản cú con đường im tất cả tiêm chất tương bội nghịch (khảo sát hễ học) (0.2-1.5T)22140002214000
243Chụp cùng hưởng trường đoản cú tưới tiết não (perfusion) (0.2-1.5T)22140002214000
244Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect tính rography) (0.2-1.5T)31650003165000
245Chụp cùng hưởng trọn tự lòng sọ và xương đá (0.2-1.5T)22140002214000
246Chụp cùng hưởng trường đoản cú vùng khía cạnh – cổ (0.2-1.5T)1311000
247Chụp cùng tận hưởng trường đoản cú vùng khía cạnh – cổ (0.2-1.5T)13110001311000
248Chụp cộng hưởng trọn từ vùng phương diện – cổ bao gồm tiêm tương phản (0.2-1.5T)22140002214000
249Chụp cùng hưởng trọn tự lồng ngực (0.2-1.5T)13110001311000
250Chụp cộng hưởng trường đoản cú lồng ngực tất cả tiêm thuốc cản quang quẻ (0.2-1.5T)22140002214000
251Chụp cùng tận hưởng từ đường vú (0.2-1.5T)13110001311000
252Chụp cộng hưởng trường đoản cú tuyến đường vú rượu cồn học bao gồm tiêm tương bội nghịch (0.2-1.5T)22140002214000
253Chụp cộng hưởng trọn từ tầng bụng ko tiêm hóa học tương bội nghịch (gồm: chụp cùng hưởng từ bỏ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T)13110001311000
254Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản bội (gồm: chụp cùng tận hưởng từ bỏ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T)22140002214000
255Chụp cộng tận hưởng từ bỏ vùng chậu (gồm: chụp cùng tận hưởng từ bỏ tử cung-phần phú, tiền liệt đường, ruột già chậu hông, trực tràng, các khối hận u vùng chậu…) (0.2-1.5T)13110001311000
256Chụp cộng tận hưởng tự vùng chậu dò lỗ hậu môn (0.2-1.5T)22140002214000
257Chụp cộng hưởng trọn tự vùng chậu có tiêm chất tương làm phản (gồm: chụp cùng hưởng tự tử cung-phần phụ, chi phí liệt con đường, ruột già chậu hông, trực tràng, những khối hận u vùng chậu…) (0.2-1.5T)22140002214000
258Chụp cùng tận hưởng tự bìu, cậu nhỏ (0.2-1.5T)13110001311000
259Chụp cộng hưởng trường đoản cú bìu, cậu nhỏ tất cả tiêm hóa học tương làm phản (0.2-1.5T)22140002214000
260Chụp cộng hưởng trọn từ bỏ rượu cồn học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) (0.2-1.5T)13110001311000
261Chụp cùng hưởng từ ruột non (enteroclysis) (0.2-1.5T)22140002214000
262Chụp cùng tận hưởng từ bỏ nội soi ảo khung ruột già (virtual colonoscopy) (0.2-1.5T)22140002214000
263Chụp cùng hưởng trọn từ con đường chi phí liệt gồm tiêm tương phản nghịch (0.2-1.5T)22140002214000
264Chụp cộng tận hưởng trường đoản cú ứng dụng chi (0.2-1.5T)13110001311000
265Chụp cùng hưởng trường đoản cú ứng dụng bỏ ra có tiêm tương làm phản (0.2-1.5T)22140002214000
266Chụp cộng hưởng trọn từ các bó gai thần khiếp (tractography) giỏi Chụp Cộng hưởng trường đoản cú khuếch tán mức độ căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) (0.2-1.5T)31650003165000
267Chụp cộng hưởng trọn trường đoản cú khuếch tán (DWI - Diffusion-weighted Imaging) (0.2-1.5T)13110001311000
268Chụp cùng tận hưởng trường đoản cú thông khí phổi (Heli) (0.2-1.5T)22140002214000
269Chụp cộng hưởng tự phổ đường vú (0.2-1.5T)31650003165000
270Chụp cùng tận hưởng từ phổ đường chi phí liệt (0.2-1.5T)31650003165000
271Chụp cùng hưởng tự review bánh nhau (rau) (0.2-1.5T)22140002214000
272Chụp cộng tận hưởng trường đoản cú tnhì nhi (0.2-1.5T)13110001311000
273Chụp cùng hưởng từ gan với hóa học tương bội nghịch đặc hiệu mô (0.2-1.5T)86650008665000
274Chụp cộng hưởng trọn từ bỏ hễ mạch chủ-chậu (1.5T)22140002214000
275Chụp cùng hưởng trọn từ cồn mạch chủ-ngực (1.5T)22140002214000
276Chụp cộng hưởng tự đụng mạch vành (1.5T)22140002214000
277Chụp cộng tận hưởng từ bỏ tyên (1.5T)22140002214000
278Chụp cộng tận hưởng tự tầng bên trên ổ bụng tất cả khảo sát điều tra mạch những tạng (bao hàm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối hận u) (1.5T)22140002214000
279Chụp cùng hưởng từ bỏ rượu cồn mạch chi trên (1.5T)13110001311000
280Chụp cùng hưởng trọn trường đoản cú hễ mạch chi trên tất cả tiêm tương bội nghịch (1.5T)22140002214000
281Chụp cùng hưởng trường đoản cú cồn mạch chi dưới (1.5T)13110001311000
282Chụp cùng tận hưởng trường đoản cú rượu cồn mạch bỏ ra bên dưới tất cả tiêm tương phản nghịch (1.5T)22140002214000
283Chụp cùng tận hưởng từ bỏ tĩnh mạch máu (1.5T)13110001311000
284Chụp cộng tận hưởng từ tĩnh mạch máu có tiêm tương phản nghịch (1.5T)22140002214000
285Chụp cộng hưởng trọn trường đoản cú bạch mạch tất cả tiêm tương phản bội ko đặc hiệu (1.5T)22140002214000
286Chụp cùng tận hưởng tự bạch mạch gồm tiêm tương phản bội quánh hiệu (1.5T)22140002214000
287Chụp cộng tận hưởng từ bỏ rễ thần kinh nước ngoài biên (neurography MR) (1.5T)13110001311000
288Chụp cộng tận hưởng trường đoản cú tưới ngày tiết các tạng (1.5T)31650003165000
289Chụp, nong đụng mạch vành bởi bóng68160006816000
290Đo mật độ xương bằng nghệ thuật DEXA <1 vị trí>8230082300
291Đo mật độ xương bằng phương thức DEXA <2 vị trí>141000141000
292Đốt nhiệt cao tần khám chữa ung tlỗi gan qua hướng dẫn của rất âm, qua phẫu thuật mổ xoang nội soi12350001235000
293Thông tyên chẩn đoán (Dưới DSA)59160005916000
294Chụp rượu cồn mạch vành59160005916000
295Chụp với nút mạch chữa bệnh u gan số hóa xóa nền91160009116000
296Chụp với nút ít đụng mạch khám chữa cầm và không để mất máu các tạng số hóa xóa nền91160009116000
297Chụp và nút ít quái dị mạch các tạng số hóa xóa nền91160009116000
298Chụp cùng can thiệp mạch phổi số hóa xóa nền91160009116000
299Sinh thiết gan dưới cắt lớp vi tính1900000
300Chụp cùng nút ít hễ mạch truất phế quản ngại số hóa xóa nền91160009116000
301Chụp cồn mạch bỏ ra (trên, dưới) số hóa xóa nền (DSA)55980005598000
302Chụp tĩnh mạch máu bỏ ra số hóa xóa nền (DSA)55980005598000
303Chụp với nút ít mạch quái đản mạch bỏ ra (trên, dưới) số hóa xóa nền90660009066000
304Chụp đụng mạch phế truất quản ngại số hóa xóa nền (DSA)55980005598000
305Chụp cùng can thiệp đem ngày tiết kân hận cồn mạch óc số hóa xóa nền96660009666000
306Bkhông nhiều thông liên nhĩ 68160006816000
307Bkhông nhiều thông liên thất 68160006816000
308Bít ống cồn mạch 68160006816000
309Đốt sóng cao tần khám chữa u gan dưới hướng dẫn hết sức âm12350001235000
310Đốt sóng cao tần khám chữa những u tạng bên dưới trả lời vô cùng âm12350001235000
311Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (RFA) dưới trả lời hết sức âm12350001235000
312Nong cùng đặt stent cồn mạch vành68160006816000
313Nong với đặt stent các động mạch khác68160006816000
314Nong với đặt stent động mạch thận90660009066000
315Chụp và nống cồn mạch bỏ ra (bên trên, dưới) số hóa xóa nền90660009066000
316Chụp, nống và đặt Stent đụng mạch bỏ ra (trên, dưới) số hóa xóa nền90660009066000
317Chụp và nống cầu nối mạch bỏ ra (trên, dưới) số hóa xóa nền55980005598000
318Chụp cồn mạch tạng (gan, lách, thận, tử cung, sinch dục..) số hóa xóa nền (DSA)5598000
319Khoan các tổn định thương vôi hóa sinh hoạt hễ mạch68160006816000
320Đặt stent Graft khám chữa bệnh án rượu cồn mạch chủ90660009066000
321Đặt stent đụng mạch cảnh68160006816000
322Xạ trị sử dụng CT mô phỏng632000