Hoa phượng đỏ vũng tàu

*
Ngày đặt phòng
Ngày trả phòng
Loại phòng
---------------------------- Phòng 03 người (01 giường đơn + 01 chóng song hoặc 03 giường đơn)Phòng 04 bạn (01 nệm song + 02 giường đơn)Phòng 02 người (01 chóng đôi)Phòng 02 người (02 nệm đơn)Phòng 06 bạn (03 nệm đôi)
Số phòng
Người lớn
Trẻ em
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Chuyên mục: Blogs