Hòa tan m gam hỗn hợp feo fe(oh)2 feco3 fe3o4 trong đó fe3o4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp

Kiến Guru giới thiệu cho những em học viên mẫu đề thi hoá lớp 10 học tập kì 2 bao gồm đáp án. Đề thi tất cả đôi mươi câu trắc nghiệm với 2 bài tập tự luận hẳn nhiên đáp án chi tiết. Hi vọng đề thi hoá lớp 10 học tập kì 2 gồm đáp án để giúp đỡ các em bao gồm hình dung tổng thừa về chủng loại đề thi cùng ôn tập giỏi trong kỳ thi sắp tới.

Bạn đang xem: Hòa tan m gam hỗn hợp feo fe(oh)2 feco3 fe3o4 trong đó fe3o4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp

*

*

*

I. Đề bài bác - đề thi hoá lớp 10 học tập kì 2 tất cả đáp án

1. Trắc nghiệm - đề thi hoá lớp 10 học kì 2 tất cả giải đáp (5,0 điểm)

Câu 1. Chất như thế nào sau đây tung nhiều trong nước nhất?

A. SO2 B. H2S C. O2 D. Cl2

Câu 2. Chất X là hóa học khí làm việc ĐK hay, có color quà lục, dùng để làm diệt trùng nước sinch hoạt. Chất X là:

A. O2 B. Cl2 C. SO2 D. O3

Câu 3. Cho 21,75 gam MnO2 công dụng với hỗn hợp HCl sệt tạo nên V lít khí Cl2 (đktc), với hiệu suất làm phản ứng là 80%. Giá trị của V là:

A. 4,48 lkhông nhiều B. 6,72 lkhông nhiều C. 5,6 lít D. 2,24 lít

Câu 4. Cho thứu tự những hóa học sau: C, Cu, MgO, KBr, FeS, Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, rét. Số bội nghịch ứng oxi hoá - khử là:

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

Câu 5. Nguyên tử ngulặng tố nhóm VIIA có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là:

A. ns2np3 B. ns2np4 C. ns2np5 D. ns2np7

Câu 6. Có 3 bình đựng 3 chất khí riêng biệt: O2, O3, H2S lần lượt mang đến từng khí này qua dung dịch KI gồm pha thêm hồ tinch bột, hóa học khí có tác dụng dung di chuyển màu xanh lá cây là :

A. O2 B. H2S C. O3 D. O3 và O2

Câu 7. Có 4 dd sau đây: HCl , Na2SO4 , NaCl , Ba(OH)2 . Chỉ dùng thêm một chất hóa học làm sao sau đây để sáng tỏ được 4 hóa học trên?

A. Na2SO4. B. Phenolphtalein. C. dd AgNO3 . D. Quỳ tím

Câu 8. Cu kim loại rất có thể tác dụng với hóa học như thế nào trong số hóa học sau?

A. Khí Cl2. B. Dung dịch HCl.C. Dung dịch KOH đặc D. Dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 9. Dẫn khí clo qua dung dịch NaOH ở ánh nắng mặt trời phòng, muối thu được là:

A. NaCl, NaClO3 B. NaCl, NaClOC. NaCl, NaClO4 D. NaClO, NaClO3

Câu 10. Dãy hóa học làm sao tiếp sau đây vừa bao gồm tính oxi hoá, vừa bao gồm tính khử?

A. O2 , Cl2 , H2S. B. S, SO2 , Cl2C. F2, S , SO3 D. Cl2 , SO2, H2SO4

Câu 11. Dãy hóa học tính năng được cùng với hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. CaCO3, Al, CuO B. Cu, MgO, Fe(OH)3C. S, Fe, KOH D. CaCO3, Au, NaOH

Câu 12. Dung dịch axit HCl tác dụng được cùng với dãy hóa học như thế nào sau đây:

A. Zn, CuO, S. B. Fe, Au, MgOC. CuO, Mg, CaCO3 D. CaO, Ag, Fe(OH)2

Câu 13. lúc ta để hỗn hợp H2S nhằm nhiều ngày vào không gian thường xảy ra hiện tượng lạ gì?

A. Xuất hiện nay chất rắn màu Black B. Chuyển sang màu nâu đỏC. Vẫn trong suốt, ko màu sắc D. Bị vẩn đục, màu vàng

Câu 14. Hấp thú 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 250 ml hỗn hợp NaOH 2M. Dung dịch sau làm phản ứng chứa:

A.NaHSO3 0,4M và Na2SO3, 0,8M. D. NaHSO3 0,5M cùng Na2SO3, 1M.C. NaHSO3 0,4M cùng Na2SO3, 0,8M. D. NaHSO3 0,5M cùng Na2SO3, 1M.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Pizza Bằng Chảo, Bỏ Túi Bí Quyết Làm Bánh Pizza Bằng Chảo

Câu 15. Hòa tung 10,8 gam một kim loại R bao gồm hóa trị ko đổi vào dung dịch HCl loãng dư thu được 10,08 lít H2 (sinh hoạt đktc). Kyên nhiều loại R là:

A. Mg B. Fe C. Zn D. Al

Câu 16. Hòa rã không còn m gam tất cả hổn hợp CuO, MgO, Fe2O3 vào 400 ml hỗn hợp axit HCl 3M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng chiếm được 65 gam muối khan. Tính m?

A. 22,4 g B. 32,0 g C. 21,2 g D. 30,2 g

Câu 17. Oxi hóa 16,8 gam Fe bằng V lkhông nhiều bầu không khí (nghỉ ngơi đktc) chiếm được m gam chất rắn A tất cả (Fe, FeO, Fe2o3, Fe3O4). Hòa tan không còn A bởi dung dịch H2SO4 đặc lạnh dư chiếm được 5,6 lkhông nhiều khí SO2 thành phầm khử tốt nhất. Tính V (Biết những khí đo sống đktc và O2 chiếm phần 1/5 thể tích ko khí).

A. 33,6 lit B. 1nửa lít C. 2,24 lkhông nhiều D. 44,8 lít

Câu 18. Phương thơm pháp để pha chế khí O2 vào phòng nghiên cứu là:

A. Điện phân H2O B. Chưng chứa phân đoạn không khí lỏngC. Nhiệt phân KMnO4 D. Điện phân hỗn hợp NaCl

Câu 19. Thuốc demo để phân biệt 2 bình đựng khí H2S, O2 là:

A. Dd HCl B. Dd KOH C. Dd NaCl D. Dd Pb(NO3)2

Câu 20. Khi ta tiến hành phản ứng trộn 100 ml hỗn hợp H2SO4 2M cùng với 208g hỗn hợp BaCl2 15% thì ta chiếm được cân nặng kết tủa là:

A. 58,25g B. 23,30g C. 46,60g D. 34,95g.

II. Tự luận - đề thi hoá lớp 10 học tập kì 2 tất cả câu trả lời (5,0 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm)

Hoàn thành các phương trình chất hóa học sau (ghi rõ ĐK phản nghịch ứng nếu có).

a. sắt + Cl2 →

b. Ba(NO3)2 + MgSO4 →

c. HCl + Mg(OH)2 →

d. P. + H2SO4 sệt, nóng →

e. Al + H2SO4 đặc, nóng → SO2 + H2S + …

(biết tỉ lệ thành phần mol SO2 cùng H2S là 1 trong những : 3)

Bài 2. (2,5 điểm)

Hòa tung 22,8 gam hỗn hợp X bao gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 98% (quánh, lạnh, dư). Sau khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thấy bay ra 15,68 lít khí SO2 là thành phầm khử tốt nhất (sinh hoạt đktc) và chiếm được dung dịch Y.

a. Tính thành phần % trọng lượng từng sắt kẽm kim loại vào X. (1,5 điểm) b. Để hòa hợp không còn lượng axit dư vào hỗn hợp Y cần cần sử dụng 400 ml dung dịch NaOH 3M. Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 98% thuở đầu. (0,5 điểm) c. Lượng axit bên trên phối hợp vừa không còn m gam các thành phần hỗn hợp FeS2, Cu2S (tỉ lệ thành phần mol tương ứng 2:1) nhận được sản phẩm khử tốt nhất là SO2. Tính trọng lượng muối hạt thu được sau phản ứng. (0,5 điểm)

(Cho: Al=27; Fe =56; Mg=24; Zn=65; Ba=137; O=16; H =1; Cu=64; Na=23; O=16; Mn=55; S=32; Cl=35,5)

(Học sinh không được áp dụng Bảng tuần hoàn)

III. Đáp án - đề thi hoá lớp 10 học kì 2 tất cả đáp án

1. Trắc nghiệm - đề thi hoá lớp 10 học kì 2 bao gồm giải đáp (5,0 điểm)

Câu

1

12

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

A

C

C

C

D

A

B

B

B

C

D

C

A

B

B

C

D

D

2. Tự luận - đề thi hoá lớp 10 học kì 2 bao gồm đáp án (5,0 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm). Mỗi phương trình đúng được 0,5 điểm.Thiếu cân đối và điều kiện bội nghịch ứng trừ 0,25 điểm.

a. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

b. Ba(NO3)2 + MgSO4 → BaSO4 + Mg(NO3)2

c. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O

d. 2P. + 5H2SO4 sệt nóng → 2H3PO4 + 5SO2 +2H2O

e. 26Al + 51H2SO4 sệt, nóng → 13Al2(SO4)3 + 3SO2 + 9H2S + 42H2O

Bài 2: (2,5 điểm).

a.(1,5 đ)

Mg + 2 H2SO4 sệt lạnh → MgSO4 +SO2 + 2H2O

x 2x x x (mol)

2sắt + 6 H2SO4 quánh rét → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

y 3y y/2 1,5y (mol)

call số mol Mg và sắt theo thứ tự là x cùng y (mol)

mA = 24x + 56y = 22,8 (g) (1)

nSO2 = 0,7 (mol) => x + 1,5y = 0,7 mol (2)

Giải hệ pt (1) và (2) → x = 0,25; y = 0,3 (mol)

%mMg = 26,32%; %msắt = 73,68%

b.(0,5 đ)

n H2SO4 pư = 2n SO2 =1,4 mol; n NaOH =1,2 mol

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

0,6 mol 1,2 mol

n H2SO4 dư = ½ n NaOH =0,6 mol

n H2SO4 đã dùng =1,4 + 0,6 = 2 mol.

Xem thêm: Guy Nghĩa Là Gì - Guys Nghĩa Là Gì

m dd H2SO4 vẫn sử dụng = 200 gam

c.(0,5 đ)

2FeS2 + 14H2SO4 đ rét → Fe2(SO4)3 +15SO2 + 14H2O

2a 14a a

Cu2S + 6H2SO4 → 2CuSO4 +5SO2 + 6H2O

a 6a 2a

n H2SO4 đã sử dụng =14a + 6a = 2 mol. → a = 0,1 mol;

m muối = m Fe2(SO4)3 + m CuSO4 = 72 gam

Trên đây là mẫu mã đề thi hoá lớp 10 học kì 2 bao gồm đáp án tham khảo.

Kiến Guru chúc những em học sinh ôn luyện xuất sắc với gồm tất cả kỳ thi học tập kỳ sắp tới đây đạt kết quả cao!


Chuyên mục: Blogs