HUMP LÀ GÌ

UK Local residents are asking for tốc độ humps (= raised areas across the road which make people drive sầu slowly) khổng lồ be installed in their street.

Bạn đang xem: Hump là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ thongcongnghetaz.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Ngành Nông Nghiệp Là Gì ? Những Đặc Điểm Của Sản Xuất Nông Nghiệp

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thongcongnghetaz.com English thongcongnghetaz.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message