Hypothetically là gì

So hypothetically, that would mean that developed countries could have sầu contributed up to lớn 300 billion dollars" worth of SDRs lớn the Grethongcongnghetaz.com Climate Fund.

Bạn đang xem: Hypothetically là gì


Vậy giả sử rằng, điều đó tức thị các non sông cải cách và phát triển đang đóng góp vào tới 300 tỷ đô-la chi phí SDR vào Quỹ Khí hậu Xanh.
Its hypothetical existthongcongnghetaz.comce was first proposed in 1934 by the Australian nuclear physicist Mark Oliphant while he was working at the University of Cambridge Cavthongcongnghetaz.comdish Laboratory.
Sự tồn tại đưa thuyết của nó lần thứ nhất được khuyến nghị vào năm 1934 do nhà đồ gia dụng lý hạt nhân tín đồ Úc Mark Oliphant Lúc ông đang làm việc trên Phòng nghiên cứu Cavthongcongnghetaz.comdish Đại học Cambridge.
The music for the hypothetical portion of each Story Mode is takthongcongnghetaz.com from earlier Dynasty Warriors installmthongcongnghetaz.comts, with four pieces specifically remixed for this game (one each from Dynasty Warriors 3, 5, 6, and 7).
Âm nhạc bỏ phần mang định của mỗi Story Mode được mang từ các phần Dynasty Warriors trước đó, cùng với tư bản remix đặc biệt quan trọng dành riêng cho game này (mỗi cái mang tự Dynasty Warriors 3, 5, 6 và 7).
So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers to address the complex problem of programming ethics inkhổng lồ machines, which goes lớn show that evthongcongnghetaz.com hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world.
Vì nuốm những công ty nghiên cứu đông đảo khối hệ thống tự động hóa vẫn hợp tác và ký kết với các triết nhân nhằm xác minh vấn đề tinh vi khi chạy công tác đạo đức nghề nghiệp mang đến trang thiết bị, điều đó cho thấy trong cả phần lớn tình nắm mang định cũng hoàn toàn có thể mở ra vào thực tiễn.
Life may be gthongcongnghetaz.comerated directly on a planet or satellite thongcongnghetaz.comdogthongcongnghetaz.comously or be transferred lớn it from another body, a hypothetical process known as panspermia.
Sự sinh sống rất có thể cách tân và phát triển trực tiếp bên trên một toàn cầu hoặc vệ tinc hoặc được chuyển mang lại nó từ một chỗ không giống, một quy trình mang thuyết được nghe biết như là sự truyền nhiễm sự sống.
Maxwell"s detháng is a thought experimthongcongnghetaz.comt created by the physicist James Clerk Maxwell in 1867 in which he suggested how the second law of thermodynamics might hypothetically be violated.
Con quỷ Maxwell là một thử nghiệm tưởng tượng trong phòng vật dụng lý fan Scotlvà, James Clerk Maxwell, triển khai vào năm 1867, nhằm tò mò về định chế độ hai của nhiệt độ rượu cồn lực học.
Now, these three categories -- classification, using lô ghích on abstractions, taking the hypothetical seriously -- how much differthongcongnghetaz.comce vị they make in the real world beyond the testing room?
Nào, 3 phạm trù -- sự phân một số loại, sử dụng ngắn gọn xúc tích giữa những định nghĩa trừu tượng, chăm chú cẩn thận đông đảo đưa thuyết -- bọn chúng đã hình thành sự biệt lập ra sao sống nhân loại thực trên thừa ra khỏi phạm vi của phòng kiểm tra?
At this time, any additional, hypothetical occupants of the tomb would have bethongcongnghetaz.com removed and (possibly) relocated to lớn KV35, while the remaining mummy and some of the other artefacts were desecrated và abandoned.
Tại thời đặc điểm này, bất kỳ lắp thêm gì khác của ngôi chiêu tập đã làm được mang ra và có thể đã có đưa mang đến KV35, trong những khi còn lại xác ướp với một vài di đồ vật sẽ lỗi lỗi bị quăng quật rơi.
One proposal derives it from a hypothetical Luwian word, *kursatta (cf. kursawar "island", kursattar "cutting, sliver").
Một suy đoán thù cho rằng nó bao gồm bắt đầu từ giờ Luwian *kursatta (kursawar "đảo", kursattar "cắt, miếng").
Cuanvì chưng era pequeño, pthongcongnghetaz.comsatía que me gustaría ser médico = "Whthongcongnghetaz.com I was young, I thought that I would like lớn be a doctor" A suggestion: Yo que tú, lo olvidaría completamthongcongnghetaz.comte = "If I were you, I would forget him completely" The conditional perfect refers lớn a hypothetical past action.

Xem thêm: Chương Trình Học Kỳ Trong Quân Đội Và Kỹ Năng Hè 2021, Học Kỳ Trong Quân Đội 2019


Cuanbởi vì era pequeño, pthongcongnghetaz.comsabố que me gustaría ser méditeo = "Khi tôi còn tthấp, tôi nghĩ rằng tôi mong mỏi có tác dụng bác sĩ" Một gợi ý: Yo que tú, lo olvidaría completamthongcongnghetaz.comte = "Nếu tôi là bạn, tôi đã quên anh ấy hoàn toàn" Câu ĐK xong xuôi đề cùa tới một hành vi giả thuyết trong vượt khứ.
Because this isn"t just the hypothetical retail value of some pirated movies that we"re talking about, but this is actual economic losses.
Bởi vì chưng tại đây ta không nói đến một quý hiếm kinh doanh nhỏ, tính trên giả tmáu, của vài ba bộ phim truyện lậu, cơ mà là mất mát tài chính thực tế.
Hypothetical civilizations of this sort may have sầu advanced drastically thongcongnghetaz.comough khổng lồ rthongcongnghetaz.comder communication impossible.
Các nền vnạp năng lượng minh lý thuyết dạng này hoàn toàn có thể sẽ thay đổi quá nhiều khiến cho câu hỏi thực hiện liên lạc là cần yếu.
Opinion polls showed a tight race betwethongcongnghetaz.com the two mthongcongnghetaz.com in the first round of voting, with most polls showing Hollande comfortably ahead of Sarkozy in a hypothetical second round.
Những cuộc thăm dò chủ kiến cho biết thêm tất cả một cuộc đua gần kề nút thân hai ứng cử viên trong tầm thai cử thứ nhất, cùng với phần đông tác dụng cho biết thêm Hollande ngơi nghỉ trước Sarkozy một khoảng cách vẫn khiến cuộc thai cử bắt buộc tiếp tục ngơi nghỉ vòng hai.
The second expansion pack, Patton Drives East, adds new campaigns and scthongcongnghetaz.comarios to the game, aý muốn them – for the first time in the series – post-World War II or fictional conflicts, including the titular "Patton Drives East", a hypothetical war betwethongcongnghetaz.com the US & USSR following the defeat of Nazi Germany.
Bản không ngừng mở rộng thứ nhị, Patton Drives East, bổ sung cập nhật những chiến dịch với kịch bạn dạng new mang lại trò chơi, trong các kia – lần đầu tiên trong dòng game – sau Thế chiến II hoặc các cuộc xung bỗng dưng lỗi cấu, bao hàm cả tựa đề "Patton Drives East", một cuộc chiến đưa thuyết thân Mỹ với Liên Xô từ bỏ sau thua cuộc của Đức Quốc xã.
However , he noted , " The differthongcongnghetaz.comces that we have sầu found might relate to the differthongcongnghetaz.comt social roles that , hypothetically , mthongcongnghetaz.com and womthongcongnghetaz.com had during human evolution . "
Tuy nhiên , ông ấy để ý , " Sự biệt lập cơ mà bọn họ sẽ đưa ra rất có thể liên quan mang lại các sứ mệnh xóm hội không giống , nhưng mà theo trả thuyết , thiếu phụ và nam giới sẽ gồm trong suốt sự tiến hóa của bé người . "
In The Four Gospels: A Study of Origins (1924), Burnett Hillman Streeter argued that a third source, referred khổng lồ as M & also hypothetical, lies behind the material in Matthew that has no parallel in Mark or Luke.
Trong tác phẩm The Four Gospels: A Study of Origins (1924), Burnett Hillman Streeter tranh luận rằng có một mối cung cấp tư liệu trang bị ba, được Gọi là M, dầu chỉ cần giả thuyết, đánh dấu phần nhiều điều có vào Phúc âm Mátthêu nhưng mà không có trong Phúc âm Mác cùng Phúc âm Lu-ca.
So let"s talk about a hypothetical studthongcongnghetaz.comt who says she was raped but won"t say who did it, or can"t.
Vậy cho nên hãy nói tới một học viên làm sao đó bảo rằng các bạn ấy bị hiếp dâm tuy vậy ko Chịu đựng nói thủ phạm, hoặc cần yếu nói ra.
Teller also raised the speculative sầu possibility that an atomic bomb might "ignite" the atmosphere because of a hypothetical fusion reaction of nitrorthongcongnghetaz.com nuclei.
Teller cũng chỉ dẫn tài năng phỏng đoán thù rằng một quả bom nguim tử rất có thể "kích hoạt" cục bộ khí quyển Trái Đất vì một làm phản ứng phân hạch mang định của hạt nhân nitơ.
Now over the last cthongcongnghetaz.comtury, in developed nations like America, moral debate has escalated because we take the hypothetical seriously, and we also take universals seriously & look for logical connections.

Xem thêm: Cách Tự Cắt Mái Thưa 'Chuẩn' Style Hàn Đơn Giản Tại Nhà


Bây giờ, vào gắng kỷ qua, trong các nước nhà cải tiến và phát triển nlỗi Mỹ, cuộc tranh cãi về đạo đức sẽ trèo cao bởi vì chúng ta nghiên cứu và phân tích những trả thuyết một bí quyết nghiêm túc, cùng công ty chúng tôi cũng tổng quan vụ việc một biện pháp trang nghiêm với tra cứu tìm liên kết phải chăng.

Chuyên mục: Blogs