Mẫu phiếu đánh giá công chức năm 2015

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu mã tham khảo trong quy trình học tập và thao tác, mời các bạn thuộc tìm hiểu thêm nội dung biểu mẫu mã "Phiếu nhận xét cùng phân một số loại công chức năm 2015" sau đây. Hy vọng ngôn từ biểu mẫu mã là tài liệu tìm hiểu thêm bổ ích cho các bạn.
Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá công chức năm 2015

*

Mẫu số 02 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG LÙ COI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC Năm năm ngoái Họ và tên: TRẦN TRÙNG TRỤC Chức vụ, chức danh: Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân phường Lù Coi Ngạch công chức: 01.003. Bậc: 1/9. Hệ số lương: I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Bản thân luôn luôn tất cả tư tưởng bản lĩnh chính trị vững quà, trung thành với Chủ nghĩa Mác­Lênin, tứ tưởng Hồ Chí Minc, chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sinh sống, tác phong và lề lối làm việc: Bản thân luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành bạo phổi. Tự bản thân có tinh thần tốt trong việc tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng giá tiền, quan liêu liêu, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu, Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan liêu, hòa đồng vui vẻ, gần gũi với mọi fan. Có mối quan hệ tốt với nhân dân tại nơi cư trú, phát huy tốt quyền làm chủ của dân chúng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sngơi nghỉ. Bản thân luôn chấp hành tốt quy định về thời gian làm Việc 3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Bản thân tự nhận thấy có đủ năng lực cũng như trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu thực tế của công vấn đề 4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: Luôn thể hiện tính dữ thế chủ động, sáng tạo thành, đảm bảo hoàn thành tiến độ công việc được giao kịp thời và giải quyết công việc theo đúng thời gian vẻ ngoài Trong thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân nhà, chấp hành thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn thể hiện tính trách nhiệm trước công vấn đề. 5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc chuyên môn cũng nlỗi trong quá trình phối hợp thực hiện với các ban ngành, đoàn thể liên quan để đạt được hiệu quả cao duy nhất. Khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ luôn có tinh thần cầu tiến, ham giao lưu và học hỏi. Không có thái độ đùn đẩy trách nhiệm và công việc cho người khác cũng như thiếu tinh thần trách nhiệm khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Bản thân đã rứa gắng phát huy và giữ mối quan hệ đoàn kết, phối hòa hợp với đồng nghiệp và các tổ chức liên quan, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành công việc được giao.

Xem thêm: Hội Phụ Nữ Ấn Độ NgXem thêm: Hướng Dẫn Cách Trồng Húng Lủi 'Đơn Giản & Hiệu Quả Nhất"

6. Thái độ phục vụ nhân dân: Luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần, đúng mực khi giao tiếp với nhân dân và giải quyết công việc theo yêu cầu của người dân theo đúng các quy định của Nhà nước và pháp hình thức. Tinh thần phục vụ nhân dân tận tình, giải quyết công việc hài hòa, đạt tình đạt lý, được nhân dân tin tưởng. II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC 1. Đánh giá ưu, nhược điểm: a.Ưu điểm: Luôn giữ lại vững quan điểm, lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn, thử thách trong công bài toán. Không đùn đẩy né tách, có sáng tạo trong công việc. Luôn có ý thức trường đoản cú học, tự bồi dưỡng, khiêm tốn, học hỏi trong công bài toán. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu, khả năng xử lý công việc tốt. Có ý thức tổ chức kỷ hình thức, thẳng thắn, trung thực. Có ý thức trong viêc đấu tranh phê và từ phê bình. Có ý thức đấu tranh bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng đoàn kết nội bộ, bảo vệ chân lý, chống các biểu hiện tiêu cực. * Nhược điểm: Do số lượng công việc nhiều nên bản thân đôi lúc sắp xếp công việc chưa khoa học tập. Chưa thực sự phát huy tốt tính từ bỏ giác. Còn chậm trễ trong công tác báo cáo. 2. Phân loại đánh giá: Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 17 tháng 11 năm năm ngoái Công chức tự đánh giá chỉ (ký thương hiệu, ghi rõ họ tên) III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC 1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Ngày....tháng....năm trăng tròn... Thủ trưởng trực tiếp đánh giá bán IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 1. Nhận xét ưu, nhược điểm:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................2. Kết quả đánh giá bán, phân loại công chức: ­ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ­ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: ­ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: ­ Không hoàn thành nhiệm vụ: Ngày tháng năm 2015 Thủ trưởng đơn vị

Chuyên mục: Blogs