Misuse là gì

bạc đâi·sử dụng sai·hành hạ·sự bạc đâi·sự cần sử dụng sai·sự hành hạ·sự lạm dụng·sự ngược đãi
We"ll be starting with a tribal consultation resource, focused on educating indigenous communities on the potential use và misuse of genetic information.

Bạn đang xem: Misuse là gì


Chúng ta sẽ bước đầu tự nguồn tìm hiểu thêm nghỉ ngơi cỗ lạc tập trung về dạy dỗ cộng đồng bản địa trong tính năng với tiêu giảm của kỹ năng về gene DT.
Jesus referred lớn a misuse of free will when he said of the Devil: “He did not stand fast in the truth.”
khi nói về Việc Ma-quỉ lân dụng tự do ý chí, Chúa Giê-su đến biết: “Nó... chẳng bền duy trì được lẽ thật” (Giăng 8:44).
Drug overdoses are sometimes caused intentionally lớn commit suicide, parasuicide or as self-harm, but many drug overdoses are accidental, the result of intentional or unintentional misuse of medication.
Thuốc thừa liều đôi lúc được sử dụng mang lại mục tiêu rứa ý từ bỏ giáp, từ ngay cạnh ko thành hoặc từ bỏ sợ hãi, nhưng phần nhiều vượt liều vày vô tình, tác dụng của Việc lạm dụng dung dịch có chủ kiến hoặc vô tình.
(b) Liên quan tiền cho sự việc lạm dụng máu, bạn cũng có thể cho biết bản thân phục tòng quyền kẻ thống trị của Đấng Ki-đánh ra sao?
From this it can be seen that any misuse of blood shows gross disrespect for Jehovah’s provision for salvation through his Son.
Do đó bạn cũng có thể hiểu rõ rằng việc lạm dụng huyết minh chứng sự khinch thường xuyên không hề nhỏ đối với sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va cho việc cứu chuộc qua trung gian Con Ngài.
So the feast of King Belshazzar came khổng lồ a tragic over as a condign punishment for hyên và his grandees —because of their holding up “the Lord of the heavens” to shame, contempt, và indignity by misuse of the temple vessels stolen from Jehovah’s sacred dwelling place in Jerusalem.

Xem thêm: Công An Huyện Nghi Lộc 2021 Mới Nhất, Công An Huyện Nghi Lộc


Nlỗi chũm bữa tiệc của vua Bên-xát-sa chấm dứt giải pháp thê thảm, trừng phạt đích đáng ông ta với các đại thần —vày họ đang tự đắc một cách đáng ghét ===== vang hạ nhục, xúc phạm và làm mất đi phẩm giá chỉ Đấng làm “Chúa trên trời” bằng phương pháp lân dụng phần lớn khí dụng của đền rồng thờ rước cắp tự khu vực ngự thánh của Đức Giê-hô-va trên Giê-ru-sa-lem.
Like all our past creations and innovations, they may be used lớn improve sầu the human condition or they may be misused và abused.
Cũng y như toàn bộ gần như sáng chế và sự đổi mới trước đó chúng phần nhiều được dùng nhằm nâng cao kỹ năng của nhỏ fan hoặc cũng hoàn toàn có thể bị lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích
By contrast, the RLAF"s transport C-47s were still brazenly misused for opium and gold smuggling, & chartered out as civilian airliners.
trái lại, những thiết bị bay vận tải đường bộ C-47 của Không quân Hoàng gia Lào vẫn còn đó trơ tráo sử dụng việc buôn lậu rubi và thuốc phiện nay với có đầy đủ bốn giải pháp chuyển động như những vật dụng bay dân sự.
Sachảy quoted one verse from the Psalms, deliberately misapplying it, và Jesus responded by defending God’s Word against this misuse. —Matthew 4:6, 7.
Sa-rã trích một câu trong sách Thi-thiên với cố tình áp dụng sai, dẫu vậy Chúa Giê-su đã bênh vực Lời Đức Chúa Ttránh qua vấn đề đáp trả sự bóp méo kia.—Ma-thi-ơ 4:6, 7.

Xem thêm: Danh Sách Các Cuộc Viếng Thăm Việt Nam Của Tổng Thống Hoa Kỳ


And by the way, this is not a debate that we"re ready for, because we have really misused the science in this.

Chuyên mục: Blogs