PLAN ON LÀ GÌ

Plan là một từ vựng trong Tiếng Anh mang rất nhiều ý nghĩa tùy vào cách sử dụng nó trong mỗi hoàn cảnh riêng biệt. Không những “ Plan” vừa có thể là danh từ lại vừa có thể là động từ. Cùng thongcongnghetaz.com tìm hiểu rõ hơn về từ vựng đặc biệt này nhé!

1. Plan nghĩa là gì?

Khi Plan là danh từ, nó có nghĩa là bản đồ của thành phố, quận hay nhà; sơ đồ, bản vẽ sơ đồ nhà hay bộ máy.

Bạn đang xem: Plan on là gì

 

Bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ví dụ:

a plan of the old townbản đồ của khu phố cổ the plan of buildingsơ đồ của một tòa nhà the plans of early flying machinessơ đồ của các máy bay thời đầu 

Khi Plan là danh từ, nó có nghĩa là dàn bài hay dàn ý của một bài văn, luận án, luận văn hay tiểu luận

Ví dụ:

The plan of the graduation thesisDàn bài của luận án tốt nghiệp 

Khi Plan là danh từ, nó có nghĩa là kế hoạch, dự án, dự kiến hay dự định

 

Kế hoạch chi tiết

 

Ví dụ:

make detailed plans (for something)lập kế hoạch chi tiết (cho cái gì) a plan of campaignkế hoạch cho chiến dịch 

Khi Plan là danh từ, nó có nghĩa là cách bố trí của bản vẽ hay sơ đồ

Ví dụ:

a seating plan of the theatersơ đồ chỗ ngồi của nhà hát 

Khi Plan là danh từ, nó có nghĩa là cách tiến hành

Ví dụ:

the best plan would be to...cách tiến hành tốt nhất sẽ là... 

Khi Plan là động từ, nó có nghĩa là đặt kế hoạch, dự án, dự kiến

Ví dụ:

to plan an attackđặt kế hoạch cho một cuộc tổng tiến công 

Khi Plan là động từ, nó có nghĩa là dự kiến hay trù tính

Ví dụ:

to plan to go campingdự định đi cắm trại 

2. cấu trúc và cách dùng của plan

Những cấu trúc của Plan hay được sử dụng là:

 

plan on doing sth

 

Ví dụ:

Jack planned on taking his vacation in Paris.Jack dự định tận hưởng kỳ nghỉ tại Paris.

 

plan to do sth

 

Ví dụ:

In March of this year, his company filed for bankruptcy, and he plans to auction his assets in late June.Vào tháng 3 năm nay, công ty của anh ấy đã nộp đơn phá sản và anh ấy dự định sẽ bán đấu giá tài sản của mình vào cuối tháng 6.

 

sb's plan is to do sth

 

Ví dụ:

Their plan is to decrease income tax for the employee.Kế hoạch của họ là giảm thuế thu nhập cho nhân viên.

Xem thêm: Phim Người Vận Chuyển 2 Hd Vietsub, Xem Phim Người Vận Chuyển 2

 

a plan/plans for sth

 

Ví dụ:

You need to calm down and think about your future plan.Bạn cần bình tĩnh và suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình.

 

Plan sth out

 

Ví dụ:

Anna has planned out the day - shopping at the mall, then a meal and a liveshow.Anna đã lên kế hoạch cho một ngày - mua sắm ở trung tâm mua sắm, sau đó là một bữa ăn và một buổi biểu diễn.

 

3. Các ví dụ anh – việt

Ví dụ:

The architect showed all of us the house plans that he had drawn up for one month.Kiến trúc sư đã cho tất cả chúng tôi xem sơ đồ ngôi nhà mà anh ấy đã vẽ ra trong một tháng. If he plans carefully, our team could be able to stay within the budget.Nếu anh ấy lên kế hoạch cẩn thận, nhóm của chúng tôi có thể ở trong phạm vi ngân sách. The man who has planned our new towns had a vision of convenient modern housing for everyone.Người đã lên kế hoạch cho các thị trấn mới của chúng tôi đã có một tầm nhìn về nhà ở hiện đại tiện lợi cho tất cả mọi người.

 

4. Một số cụm từ Plan thông dụng

Cụm từ

Nghĩa Tiếng Việt

Above-plan

Vượt dự kiến

Above-plan profit

Lợi nhuận vượt dự kiến

Acceptance sampling plan

Dự kiến lấy mẫu nghiệm thu

Arc segmentation plan

Dự kiến phân chia nhỏ cung

Automatic Numbering Plan (ANP)

Dự kiến đánh số tự động

Babcock plan

Dự án Babcock

Backup plan

Dự án dự phòng

Balance of plan

Tính cân đối của dự kiến

Basic plan of city

Sơ đồ gốc của thành phố

Block plan

Sơ đồ khu đất

Block plan

Sơ đồ lô đất

Boring plan

Sơ đồ khoan

City plan

Sơ đồ thành phố

Concept plan

Sơ đồ sơ phác

Construction plan

Sơ đồ thi công

Detailed plan

Sơ đồ chi tiết

Drilling plan

Sơ đồ khoan

Floor plan

Sơ đồ phòng

Floor plan

Sơ đồ sàn

Foundation layout plan

Sơ đồ bố trí móng

Foundation plan

Sơ đồ hố móng

Foundation plan

Sơ đồ móng

Free plan

Sơ đồ tự do

General plan

Sơ đồ bố trí chung

General plan

Sơ đồ chung

General plan

Sơ đồ tổng thể

Ground floor plan

Sơ đồ tầng một

Construction plan

Sơ đồ công trình

Ground plan

Sơ đồ cốt không

Ground plan

Sơ đồ ngang mặt đất

Horizontal plan

Sơ đồ mặt bằng

Housing development plan

Sơ đồ phát triển xây dựng

Layout plan

Sơ đồ bố trí chung

Locality plan

Sơ đồ vùng

Master plan

Sơ đồ chung

Master plan

Tổng mặt bằng

Open plan

Sơ đồ mở

Master plan

Tổng quy hoạch

Master plan for foreign investment

Tổng quy hoạch cho đầu tư nước ngoài

Overall plan

Quy hoạch trên toàn diện

Relief plan

Sơ đồ địa hình

Roof plan

Sơ đồ mái

Site outline plan

Sơ đồ ranh giới (đất xây dựng)

Site plan

Sơ đồ (khu đất, công trường)

Land plan

Sơ đồ khu đất

Site plan

Sơ đồ vị trí

Building plan

Sơ đồ tòa nhà

Siting plan

Sơ đồ chọn địa điểm

Situation plan

Sơ đồ vị trí

Stability plan

Sơ đồ ổn định

Station plan

Sơ đồ ga

Structure plan

Sơ đồ công trình

Terrain plan

Sơ đồ khu vực

Topographic (al) plan

Bản vẽ sơ đồ địa hình

 

Sơ đồ mặt bằng

 

Hy vọng với bài viết trên đây, thongcongnghetaz.com đã mang lại cho bạn những kiến thức Tiếng Anh bổ ích và thú vị nhé!