Thông tư 36 bộ công an

Các biểu chủng loại mới trong đăng ký, làm chủ cư trú

Vừa qua, Sở công an đang ban hành Thông tư 36/2014/TT-BCA luật về biểu mẫu áp dụng trong ĐK, quản lý cư trú.

Bạn đang xem: Thông tư 36 bộ công an

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ----------------

Số: 36/2014/TT-BCA

TP.. hà Nội, ngày 09 mon 09 năm 2014

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Căn cđọng Luật Cư trú ngày 11 mon 7 năm2013;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày18 tháng bốn năm năm trước của nhà nước lý lẽ chi tiết một trong những điều cùng biện phápthực hiện Luật Cư trú;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP.. ngày15 mon 9 năm 2009 của nhà nước lao lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CPhường ngày 25 mon 3 năm2014 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP. ngày 15mon 9 năm 2009 của nhà nước pháp luật về tác dụng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ và cơcấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo ý kiến đề nghị của Tổng cục trưởng Tổngviên Chình ảnh giáp làm chủ hành chủ yếu về riêng biệt từ, an ninh xã hội;

Sở trưởng Bộ Công an phát hành Thông tưqui định về biểu chủng loại áp dụng trong ĐK, quản lý cư trú.

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này phương pháp ví dụ về biểu mẫu mã,quy phương pháp, giải pháp ghi với làm chủ biểu mẫu thực hiện vào đăng ký, làm chủ trú ngụ.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tứ này vận dụng đối với:

1. Cơ quan, người có tác dụng công tác làm việc đăngcam kết, quản lý trú ngụ.

2. Cơ quan liêu, tổ chức, hộ mái ấm gia đình, côngdân đất nước hình chữ S, bạn VN định cư sinh sống nước ngoài vẫn còn đấy quốc tịch cả nước trởvề VN sinch sống.

Điều 3. Các biểu mẫuáp dụng trong ĐK, cai quản cư trú

Các biểu mẫu mã sử dụng vào đăng ký, quảnlý trú ngụ (tiếp sau đây viết gọn gàng là biểu mẫu) cam kết hiệu là HK, bao gồm:

1. Bản knhị nhân khẩu (ký hiệu làHK01) được thực hiện nhằm công dân tự 14 tuổi trnghỉ ngơi lên kê knhì trong những trường hợp:

- Lúc làm thủ tục ĐK hay trú,đăng ký tạm thời trú;

- Đã đăng ký thường trú, đăng ký tạmtrú nhưng lại không khai Bản knhì nhân khẩu lần nào;

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(ký kết hiệu là HK02) được sử dụng để thông tin Lúc tất cả sự biến đổi về hộ khẩu, nhânkhẩu như: Đăng cam kết hay trú, ĐK tạm bợ trú; điều chỉnh phần đa chuyển đổi trongsổ hộ khẩu, sổ tạm bợ trú; thay đổi nơi đăng ký hay trú, tạm thời trú; xóa đăng kýhay trú, xóa đăng ký nhất thời trú; bóc tách sổ hộ khẩu; thay đổi, cung cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạmtrú; cấp thủ tục gửi hộ khẩu; xác nhận trước đây đang đăng ký hay trú; gia hạnnhất thời trú. lúc gồm thay đổi phần đa văn bản ban bố trong bản knhị nhân khẩu thìcông dân buộc phải knhì bổ sung bằng chủng loại HK02 cùng gửi cho phòng ban đăng ký, quản lýtrú ngụ.

3. Phiếu xác minch hộ khẩu, nhân khẩu(cam kết hiệu là HK03) được áp dụng để xác minh phần lớn hộ, nhân khẩu bao gồm thông tinchưa rõ, chưa thống duy nhất.

4. Phiếu ban bố biến đổi về hộ khẩu,nhân khẩu (ký kết hiệu là HK04) được ban ngành ĐK, cai quản cư trú, các đơn vị chức năng sửdụng để thảo luận thông báo khi bao gồm sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

5. Phiếu khai báo trợ thời vắng (cam kết hiệu làHK05) được sử dụng cho người phải knhị báo tạm vắng khai báo với Công an làng,phường, thị xã địa điểm trú ngụ.

6. Phiếu theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu (cam kết hiệulà HK06) được cơ quan Công an huyện, quận, thị làng mạc, thị trấn trực thuộc tỉnh giấc lập đểgiao hàng bài toán quan sát và theo dõi, tra cứu vớt làm hồ sơ hộ khẩu.

7. Giấy gửi hộ khẩu (ký hiệu làHK07) được dùng để cấp cho cho các trường hòa hợp đưa khu vực hay trú.

8. Sổ hộ khẩu (cam kết hiệu là HK08) đượcdùng để cấp đến hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể đã ĐK thường xuyên trú.

9. Sổ tạm bợ trú (ký kết hiệu là HK09A cùng HK09B)được dùng để cung cấp cho hộ gia đình hoặc cá thể sẽ đăng ký nhất thời trú và gồm thời hạnvề tối nhiều là 24 (hai mươi bốn) mon. Mẫu HK09A cung cấp đến hộ mái ấm gia đình, chủng loại HK09B cấpmang lại cá thể.

10. Sổ theo dõi xử lý hộ khẩu (kýhiệu là HK10) được cơ sở ĐK, thống trị trú ngụ thực hiện nhằm theo dõi và quan sát, ghichxay lên tiếng quá trình xử lý ĐK hay trú, ĐK nhất thời trú, cầm cố đổichỗ đăng ký thường trú, lâm thời trú, kiểm soát và điều chỉnh đầy đủ biến đổi trong sổ hộ khẩu, sổlâm thời trú.

11. Sổ ĐK hay trú (ký hiệu làHK11) được phòng ban đăng ký, thống trị trú ngụ sử dụng để ghi chxay kết quả đăng kýhay trú, điều chỉnh phần đông chuyển đổi trong sổ hộ khẩu, biến đổi vị trí đăng kýhay trú, xóa đăng ký thường xuyên trú, bóc tách sổ hộ khẩu, đổi sổ hộ khẩu, cung cấp lại sổhộ khẩu, cấp thủ tục đưa hộ khẩu, chứng thực trước đây vẫn đăng ký thường trú. MẫuHK11 được lập theo buôn bản, thôn, buôn bản, ấp, bạn dạng, buôn, phum, sóc, đường phố, tổ dânphố hoặc theo nhà ở xã hội của các ban ngành, tổ chức. khi gồm có cầm cố đổithông tin của từng nhân khẩu trong hộ, cơ quan Công an lập sổ phải thực hiện điềuchỉnh kịp thời câu chữ biến hóa. Mẫu HK1một là tư liệu cội, có giá trị pháp lýđể xử lý những các bước tương quan đến đăng ký, cai quản thường xuyên trú. Mẫu HK11do Công an xã, thị xã thuộc thị trấn thuộc thức giấc, Công an thị trấn, quận, thị buôn bản thuộctỉnh thành trực thuộc Trung ương, thị trấn, thị buôn bản, thành phố ở trong tỉnh giấc lập, lưutrữ và khai quật lâu bền hơn.

12. Sổ ĐK tạm thời trú (ký kết hiệu làHK12) được Công an buôn bản, phường, thị xã sử dụng để ghi chxay công dụng đăng ký tạmtrú; điều chỉnh phần đông biến hóa trong sổ trợ thì trú; xóa đăng ký trợ thì trú; xác nhậnđịa điểm tạm thời trú; thay đổi, cung cấp lại sổ trợ thì trú, gia hạn tạm bợ trú.

13. Sổ tiếp nhận lưu trú (cam kết hiệu làHK13) được Công an xóm, phường, thị trấn thực hiện để theo dõi và quan sát việc tiếp nhậnthông báo tồn tại theo quy định của Luật Cư trú.

14. Túi làm hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu làHK14) được Công an thị trấn, quận, thị xã, tỉnh thành thuộc thức giấc thực hiện nhằm lưu trữlàm hồ sơ hộ khẩu. Mỗi hộ đã ĐK thường xuyên trú lập một túi làm hồ sơ hộ khẩu riêng biệt.

15. Thống kê thực trạng, công dụng đăngcam kết, cai quản cư trú (cam kết hiệu là HK15) được Công an những đơn vị, địa pmùi hương sử dụngnhằm thống kê hộ khẩu, nhân khẩu, kết quả ĐK, cai quản trú quán tại địa phươngtheo tháng, 06 tháng, hàng năm cùng báo cáo lên cơ sở Công an cung cấp trên.

Điều 4. Quy giải pháp cácbiểu mẫu

1. Mẫu HK01, HK02, HK03, HK04, HK07,HK10, HK11, HK12, HK13, HK15 in lên trên khổ giấy 210 milimet x 297 milimet, in Black trắng. MẫuHK05 in trên khung giấy 205 milimet x 145 milimet, mẫu HK06 in lên trên mẫu giấy 80 mm x 130milimet, mẫu mã HK14 in vào khổ giấy 270 mm x 350 mm, in Đen white.

Mẫu HK08 (20 trang), HK09A (12 trang),HK09B (04 trang), in ở mẫu giấy 1trăng tròn milimet x 165 mm, in mầu, gồm hoa văn, mật hiệuđảm bảo.

2. Mẫu HK04, HK05 và HK07 được đóngthành quyển, được kết cấu thành 02 liên bao gồm ngôn từ hệt nhau, một trong những phần cấp chobạn mang đến làm cho giấy tờ thủ tục knhị báo tạm thời vắng, cấp thủ tục chuyển hộ khẩu hoặc chuyểnmang đến cơ quan đăng ký, thống trị cư trú cấp cho có thđộ ẩm quyền, 1 phần lưu lại trên cơ quanCông an có thẩm quyền cấp thủ tục.

Điều 5. In, phân phát hànhcùng cai quản những biểu mẫu

1. Bộ Công an thống tốt nhất quản lý, in,gây ra các biểu chủng loại HK08, HK09A, HK09B. Công an thức giấc, thị thành trực thuộcTrung ương thống trị, in, xây dừng các mẫu HK01, HK02, HK03, HK04, HK05, HK06,HK07, HK10, HK11, HK12, HK13, HK14, HK15 phát hành cố nhiên Thông tứ này. khi inkhông được biến đổi văn bản, kích thước của biểu mẫu mã.

2. Cục Cảnh cạnh bên ĐK quản lý cư trúcùng tài liệu non sông về người dân lí giải Công an các địa phương lập sổ sách theodõi chuyển giao làm hồ sơ hộ khẩu, cập nhật báo cáo, tra cứu vãn, khai thác tàng thưhồ sơ hộ khẩu.

3. Biểu chủng loại về ĐK, quản lý cư trúđược đăng mua bên trên Cổng lên tiếng điện tử Bộ Công an.

4. Kinch phí tổn in biểu mẫu mã khí cụ trên khoản1, khoản 2 Điều này do chi phí công ty nước cấp, được bố trí trong dự tân oán ngânsách thường niên của Sở Công an. Công an các đơn vị, địa pmùi hương tất cả trách rưới nhiệm lậpdự tân oán, quyết toán thù kinh phí đầu tư in biểu mẫu mã theo chế độ của Luật túi tiền nhànước, Luật Kế toán và những văn bạn dạng lý giải thực hành.

Cmùi hương II

CÁCHGHI BIỂU MẪU

Điều 6. Yêu cầu ghibiểu mẫu

1. Ghi chính xác, thống tuyệt nhất đầy đủ nộidung vào từng biểu chủng loại, chữ viết buộc phải cụ thể, viết cùng một nhiều loại mực, khôngviết tắt.

2. Người đến làm cho giấy tờ thủ tục đăng ký cưtrú băn khoăn chữ hoặc tất yêu tự kê khai được thì nhờ vào fan khác kê knhị hộtheo lời knhị của mình. Người kê knhị hộ đề nghị kê khai chân thực, ký kết, ghi rõ họtên cùng Chịu đựng trách nát nhiệm về Việc kê knhì hộ đó.

3. Các sổ buộc phải được viết liên tiếp theotrang bị từ từng trang, ko được vứt trống; đề nghị ghi tương đối đầy đủ, ví dụ các nội dung ởbìa và những trang của sổ.

4. Các cột, mục trong biểu mẫu mã đề nghị đượcghi theo đúng chú giải giải đáp trong các biểu mẫu (nếu như có) và khí cụ tạiThông tứ này.

5. Nghiêm cấm câu hỏi từ bỏ ý tẩy xóa, sửatrị, bổ sung có tác dụng rơi lệch nội dung đã ghi trong biểu mẫu mã.

Điều 7. Thông tinbình thường trong biểu mẫu

1. tin tức thông thường trong các các loại biểuchủng loại bao gồm: tin tức về cá thể, về hệ trọng trú ngụ với về cơ quan bao gồm thẩm quyềnđăng ký, quản lý cư trú.

2. Cách ghi đọc tin về cá nhân

Lúc ghi thông báo về cá nhân cần căncứ vào giấy khai sinh cùng những sách vở và giấy tờ hộ tịch không giống. Nếu không có những giấy tờbên trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh quần chúng. #, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấytờ không giống vày cơ quan gồm thẩm quyền cung cấp.

a) Mục “Họ cùng tên”: Ghi bằng chữ inhoa, đầy đủ dấu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác địnhtheo ngày, mon, năm dương kế hoạch với được ghi đầy đủ 02 chữ số cho 1 ngày sinc, 02chữ số cho các mon sinc là mon 01 và tháng 02, 04 chữ số mang lại năm sinh;

c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”:Ghi đầy đủ số minh chứng quần chúng. # và số hộ chiếu (trường hợp tất cả cả nhì sách vở này);

d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính namthì ghi là Nam, trường hợp nam nữ chị em thì ghi là Nữ;

đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinch theogiấy knhị sinh;

e) Mục “Ngulặng quán”: Ghi ngulặng quántheo giấy khai sinc. Trường hòa hợp không có giấy knhì sinh hoặc giấy khai sinhkhông tồn tại mục này thì ghi theo nguồn gốc, nguồn gốc xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bàngoại. Nếu ko khẳng định được ông, bà nội hoặc các cụ ngoại thì ghi theo nguồngốc, nguồn gốc xuất xứ của phụ vương hoặc bà bầu. Phải ghi cụ thể địa điểm hành chủ yếu cấp xóm, cấpthị xã, cung cấp tỉnh giấc. Trường hợp địa điểm hành chính đã gồm chuyển đổi thì ghi theo địadanh hành bao gồm hiện tại;

g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch ViệtNam, quốc tịch không giống (trường hợp có);

h) Mục “Dân tộc” cùng “Tôn giáo”: Ghidân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinc. Trường đúng theo không có giấy knhì sinc thìghi theo sổ hộ khẩu, chứng tỏ dân chúng hoặc sách vở và giấy tờ khác vì chưng ban ngành gồm thẩmquyền cấp;

i) Mục “Nghề nghiệp, khu vực có tác dụng việc”:Ghi rõ hiện giờ làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức, xúc tiến vị trí thao tác làm việc.

3. Cách ghi lên tiếng về địa chỉ cưtrú

Ghi cụ thể, vừa đủ số bên, phố, đườngphố; tổ, xóm, làng mạc, xã, ấp, bạn dạng, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; thị trấn,quận, thị buôn bản, thành thị nằm trong tỉnh; tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Trườnghòa hợp sinh sống nước ngoài về đăng ký trú ngụ thì ghi rõ tác động trú ngụ nghỉ ngơi nước ngoài (ghirõ phiên âm bằng giờ Việt).

4. Ghi đọc tin về cơ sở bao gồm thẩmquyền ĐK, quản lý cư trú

Dòng bên trên ghi cơ quan Công an cung cấp trênthẳng, dòng bên dưới ghi tên cơ quan Công an tất cả thđộ ẩm quyền ĐK, thống trị cưtrú.

Điều 8. Cách ghi bảnkhai nhân khẩu

1. Mục “Trình độ học tập vấn”: Ghi rõtrình độ chuyên môn học vấn cao nhất (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học tập, Cao đẳng, Trung cung cấp, tốtnghiệp ít nhiều trung học tập, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biếtchữ thì ghi rõ “trù trừ chữ”).

2. Mục “Trình độ siêng môn”: Ghi rõsiêng ngành được đào tạo và huấn luyện hoặc trình độ kỹ năng tay nghề, bậc thợ, chuyên môn nghệ thuật khácđược ghi trong văn bởi, chứng từ.

3. Mục “Trình độ ngoại ngữ”: Ghi rõtên vnạp năng lượng bằng, chứng từ nước ngoài ngữ cao nhất được cấp cho.

4. Mục “Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14tuổi trsống lên tới ni nơi đâu, làm cho gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng,năm mang lại tháng, năm) chuyển đổi về địa điểm sinh hoạt và công việc và nghề nghiệp, vị trí thao tác làm việc.

5. Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tộidanh, hình pphân tử theo bản án số, ngày, mon, năm của Tòa án; đã có được xóa ántích tuyệt chưa hoặc đang vào quy trình bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử;đã hoặc sẽ chấp hành quyết phạt; bị kết án pphân tử phạm nhân thừa hưởng án treo; hình phạtngã sung; đã hoặc hiện nay đang bị vận dụng biện pháp ngăn ngừa của tố tụng hình sự hoặc bịvận dụng giải pháp dạy dỗ tại làng, phường, thị trấn, gửi vào trường giáo dưỡng;đưa vào cơ sở dạy dỗ bắt buộc cùng đưa vào các đại lý cai nghiện nay bắt buộc. Thời gianbị vận dụng giải pháp đó.

Điều 9. Cách ghi phiếubáo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệvới chủ hộ” ghi như sau:

a) Trường hòa hợp đăng ký thường xuyên trú hoặcđăng ký trợ thời trú vào vị trí nghỉ ngơi vừa lòng pháp, được cấp cho sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mụcchúng ta và thương hiệu chủ hộ ghi chúng ta, tên tín đồ cho đăng ký hay trú hoặc ĐK tạm bợ trú,mục quan hệ tình dục với nhà hộ ghi là công ty hộ;

b) Trường thích hợp được chủ hộ chấp nhận chonhtràn vào sổ hộ khẩu hoặc sổ lâm thời trú thì chúng ta cùng thương hiệu công ty hộ ghi họ, thương hiệu chủ hộ đồngý đến nhtràn lên sổ hộ khẩu hoặc sổ lâm thời trú, mục quan hệ tình dục cùng với công ty hộ ghi mối quanhệ thực tế cùng với chủ hộ đó;

c) Trường phù hợp kiểm soát và điều chỉnh những thế đổitrong sổ hộ khẩu, sổ tạm thời trú; xóa đăng ký thường xuyên trú, xóa ĐK lâm thời trú; táchsổ hộ khẩu; thay đổi, cung cấp lại sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú; cấp thủ tục gửi hộ khẩu hoặcxác nhận trước đó đã đăng ký hay trú thì ghi chúng ta và thương hiệu nhà hộ, quan hệ tình dục vớichủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú.

2. Mục “Nội dung đổi khác hộ khẩu,nhân khẩu”: Ghi bắt tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ýloài kiến của chủ hộ là gật đầu đồng ý cho đăng ký thường xuyên trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ýđến tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

4. Mục “Xác nhận của Công an” ghi nhưsau:

a) Trường hợp chứng thực câu hỏi trước đâysẽ đăng ký hay trú thì cơ sở Công an có thẩm quyền ĐK thường xuyên trú xácdìm câu hỏi trước đây đang ĐK thường trú. Nội dung chứng thực gồm: các thông tincơ phiên bản của từng nhân khẩu; tương tác vẫn đăng ký thường xuyên trú; họ với thương hiệu nhà hộ đãĐK thường xuyên trú (nếu như có); ngày, mon, năm gửi đi hoặc xóa đăng ký thườngtrú;

b) Trường hòa hợp cấp lại sổ hộ khẩu vì bịmất thì Công an làng, phường, thị xã nơi thường xuyên trú của công dân chứng thực việcbị mất đó. Nội dung xác thực gồm: Họ cùng thương hiệu, ngày, tháng, năm sinch, thúc đẩy nơithường xuyên trú của nhà hộ ý kiến đề xuất cấp cho lại sổ hộ khẩu.

5. Trường hòa hợp bạn viết phiếu báochuyển đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có biến đổi hộ khẩu, nhân khẩu thìcông dân chỉ việc kê knhì các nội dung vẻ ngoài tại mục II “tin tức về ngườigồm biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu”.

Điều 10. Cách ghi phiếuxác minh hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Kính gửi”: Ghi thương hiệu ban ngành nhậnphiếu xác minc hộ khẩu, nhân khẩu và cấp cho trên trực tiếp của cơ sở kia. Trườnghòa hợp gửi phiếu xác minch cho cơ quan Công an buôn bản, phường, thị trấn quanh đó phạm vi địagiới hành thiết yếu tỉnh giấc, tỉnh thành trực ở trong Trung ương thì yêu cầu ghi không hề thiếu địagiới hành chính của Công an xóm, phường, thị xã kia (xóm, thị trấn, tỉnh).

2. Phần đề nghị xác minch (phương diện trước):

a) Mục “Nội dung xác minh”: Ghi bắt tắt,rõ ngôn từ đề nghị xác minch cùng ban bố về những nhân khẩu cố nhiên (ví như có);

b) Mục “Kết trái xác minc gửi về:”: Ghithương hiệu ban ngành vị trí lập phiếu xác minc với cung cấp bên trên trực tiếp của cơ quan kia. Trườngphù hợp ban ngành Công an xã, phường, thị trấn lập phiếu xác minh gửi đi bên cạnh phạmvi thức giấc, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương thì yêu cầu ghi không thiếu địa giới hànhthiết yếu của Công an buôn bản, phường, thị trấn kia (làng, thị trấn, tỉnh);

c) Mục “Trưởng Công an”: Trưởng Côngan nơi gửi phiếu xác minh buộc phải cam kết, ghi rõ chúng ta, tên, dùng cho với đóng góp vệt. Đối vớiCông an quận, thị xã, thị buôn bản thuộc thành thị trực trực thuộc Trung ương với Công an thịbuôn bản, tỉnh thành thuộc tỉnh thì Chỉ huy Đội Chình ảnh cạnh bên quản lý hành thiết yếu về riêng lẻ tựbuôn bản hội cam kết phiếu xác minh vào phạm vi huyện, quận, thị xóm, thành thị nằm trong tỉnh giấc,không tính phạm vi cấp thị xã thì Trưởng Công an huyện, quận, thị làng mạc, tỉnh thành thuộctỉnh giấc ký phiếu xác minc.

3. Phần vấn đáp xác minh (mặt sau):

a) Mục “Kết quả xác minh”: Trả lời đầyđủ hiệu quả xác minch theo các ngôn từ yên cầu xác minch. Trường hòa hợp không tồn tại đốitượng xác minc hoặc ban bố về đối tượng người tiêu dùng không chính xác cũng cần trả lời;

b) Mục “Trưởng Công an”: Trưởng Côngan khu vực gửi trả lời xác minh buộc phải ký kết, ghi rõ chúng ta, tên, phục vụ cùng đóng góp lốt.

Điều 11. Cách ghi phiếuban bố thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên cơ quanĐK, thống trị cư trú vị trí dấn phiếu với cấp cho trên thẳng của cơ sở đó.Trường vừa lòng thông báo về Việc vẫn đăng ký thường xuyên trú phải gửi trực tiếp đến cơquan Công an chỗ cấp thủ tục gửi hộ khẩu để triển khai thủ tục xóa đăng ký thường xuyên trú. Nếu cơquan liêu Công an địa điểm cấp giấy đưa hộ khẩu (chỗ ĐK thường trú cũ) là cơ quanCông an xã, phường, thị xã thì phải ghi không hề thiếu địa giới hành thiết yếu của Côngan xã, phường, thị trấn kia (làng mạc, thị xã, tỉnh).

2. Mục “Nội dung cố gắng đổi”: Ghi rất đầy đủ,cụ thể rất nhiều văn bản chuyển đổi về hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp thông tin vềViệc đang đăng ký thường trú thì cơ sở Công an địa điểm đưa đến nên ghi đầy đủcác đọc tin sau: Họ cùng tên, ngày, tháng, năm sinc, địa điểm đăng ký thường xuyên trú cũ,vị trí đưa mang lại, họ với tên các nhân khẩu tất nhiên thuộc đăng ký thường xuyên trú, giấyđưa hộ khẩu (số, ngày, mon, năm cấp).

3. Mục “Đề xuất, loài kiến nghị”: Ghi gắng thểý kiến khuyến cáo, đề nghị (ví như có). Trường vừa lòng thông báo về vấn đề vẫn đăng ký thườngtrú thì buộc phải đề nghị cơ sở Công an khu vực cấp giấy chuyển hộ khẩu làm cho thủ tục xóađăng ký thường trú.

Điều 12. Cách ghi Phiếuknhì báo trợ thì vắng

1. Mục “Nơi thường xuyên trú/chỗ tạm thời trú”: Nếughi vị trí hay trú thì gạch ốp địa điểm trợ thời trú và trở lại.

2. Mục “Lý vì chưng lâm thời vắng”: Ghi rõ lý dođi ngoài vị trí trú ngụ.

3. Phần phiếu cung cấp cho công dân thì Trưởngcông an buôn bản, phường, thị xã nơi cấp phiếu khai báo tạm vắng đề nghị cam kết, ghi rõ bọn họ,thương hiệu và đóng dấu; phần lưu giữ thì Trưởng Công an làng, phường, thị xã cùng tín đồ khaibáo chỉ cần ký kết, ghi rõ bọn họ, thương hiệu.

Điều 13. Cách ghi phiếutheo dõi và quan sát làm hồ sơ hộ khẩu

1. Mặt trước:

a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo sốhồ sơ hộ khẩu vào tàng thỏng hồ sơ hộ khẩu;

b) Mục “Danh sách những người dân trong hộ”:Ghi không thiếu, đúng chuẩn từng bạn trong hộ.

2. Mặt sau: Ghi tiếp danh sách nhữngfan trong hộ theo hướng dẫn trên mặt trước (ví như phương diện trước không được để ghi).

Điều 14. Cách ghi giấygửi hộ khẩu

1. Số giấy đưa hộ khẩu: Ghi theo sốlắp thêm từ cấp thủ tục đưa hộ khẩu mỗi năm tại ban ngành Công an tất cả thđộ ẩm quyền.

2. Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõnguyên nhân đưa hộ khẩu.

Xem thêm: Tập " Running Man Ở Việt Nam Tập Mấy, Danh Sách Tập Của Running Man

3. Mục “Họ với thương hiệu công ty hộ nơi đi” và“tình dục cùng với chủ hộ”: Ghi họ, thương hiệu, mối quan hệ thực tiễn với công ty hộ địa điểm ngườiđăng ký thường xuyên trú gửi đi (khu vực ý kiến đề nghị cấp chứng từ gửi hộ khẩu).

4. Mục “Những bạn vào hộ thuộc chuyểnhộ khẩu”: Ghi theo sổ ĐK thường trú, sổ hộ khẩu những đọc tin của ngườitrong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

Trường thích hợp gửi cả hộ thì cơ quanCông an vị trí cấp thủ tục chuyển hộ khẩu cần ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báođến cơ quan Công an khu vực bạn đăng ký hay trú gửi cho. Trước lúc cấp sổ hộkhẩu new, cơ sở Công an vị trí tín đồ ĐK thường trú gửi mang lại thu lại sổ hộkhẩu cũ nhằm lưu tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu.

Điều 15. Cách ghi sổhộ khẩu

1. Mặt vào của bìa trước

a) Mục “Công an tỉnh/TP”: Ghi hoặc intên tỉnh/thị trấn trực ở trong Trung ương;

b) Mục “Số”: Mỗi sổ hộ khẩu được cấp cho mộtsố riêng tất cả chín số tự nhiên, trong đó nhị số đầu là mã số của tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương được phép tắc trên Phụ lục phát hành đương nhiên Thông tứ này.Trường hợp thay đổi, cấp lại sổ hộ khẩu thì số của sổ hộ khẩu đổi, cung cấp lại là số củasổ hộ khẩu đã cấp cho trước đó;

c) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số” cùng mục “Sổđăng ký hay trú số”: Ghi theo số làm hồ sơ hộ khẩu cùng số của sổ ĐK thườngtrú lưu giữ trên tàng tlỗi làm hồ sơ hộ khẩu.

2. Trang công ty hộ: Mục “Lý vị xóa đăngcam kết thường xuyên trú” ghi rõ nguyên nhân xóa đăng ký hay trú theo phương pháp trên khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú.

3. Các trang nhân khẩu bao gồm quan hệ nam nữ vớicông ty hộ: Ghi theo cách ghi của Home hộ. Mục quan hệ nam nữ cùng với nhà hộ thì ghi rõnhư: Ông, bà, phụ vương, người mẹ, vợ, ông chồng, con, anh, chị, em, con cháu ruột. Trường vừa lòng đượcchủ hộ gật đầu đồng ý mang đến nhtràn vào sổ hộ khẩu thì ghi theo mối quan hệ thực tiễn.

4. Các trang điều chỉnh cố kỉnh đổi: Ghirõ nội dung điều chỉnh như đổi khác công ty hộ; biến hóa bọn họ, tên, chữ đệm; ngày,tháng, năm sinh; thay đổi địa giới hành thiết yếu. Cơ quan gồm thđộ ẩm quyền điều chỉnhbiến đổi vào sổ hộ khẩu là cơ sở có thđộ ẩm quyền ĐK hay trú.

5. Cán bộ ĐK đề xuất ký, ghi rõ chúng ta,tên tại các Home hộ, từng trang nhân khẩu và điều chỉnh biến hóa (nếu có).Thủ trưởng phòng ban tất cả thđộ ẩm quyền ĐK thường xuyên trú phải ký kết, ghi rõ bọn họ, thương hiệu vàđóng dấu trên khía cạnh trong của bìa trước, Home hộ, từng trang nhân khẩu cóvào sổ với trang kiểm soát và điều chỉnh đổi khác (trường hợp có).

6. Mỗi sổ hộ khẩu được dùng đến 01 hộ.Trường đúng theo số nhân khẩu trong hộ nhiều hơn số trang tất cả mục “tình dục với chủ hộ”thì ghi vào khía cạnh vào trang bìa trước là “Quyển số 01” và được lập “Quyển số02, Quyển số 03, v.v...” có số trùng với số của quyển số 01. Mặt trong trangbìa trước ghi rõ là “Quyển số 02, Quyển số 03, v.v...” cùng đóng góp dấu treo, trangcông ty hộ ghi giống hệt như quyển số 01, những trang sót lại ghi nhân khẩu tiếp theo.

7. Trường thích hợp gửi tới mức hộ, trướclúc cấp sổ hộ khẩu bắt đầu, ban ngành ĐK, quản lý cư trú vị trí gửi cho thu sổ hộkhẩu cũ và đóng vết “Hủy” vào khía cạnh trong của bìa trước tại mục ghi chúng ta cùng tên chủhộ cùng vị trí thường trú, để giữ vào tàng thư. Trường đúng theo chuyển một fan hoặc mộtsố bạn vào hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh biến hóa ban bố bạn chuyểnđi, thời gian cấp chứng từ gửi hộ khẩu, shop địa điểm đến.

Điều 16. Cách ghi sổnhất thời trú

1. Mục “Công an tỉnh/TP”: Ghi hoặc intên tỉnh/đô thị trực nằm trong Trung ương;

2. Mục “Số”: Mỗi sổ trợ thì trú được cung cấp mộtsố riêng rẽ có chín số tự nhiên và thoải mái, trong những số đó nhì số đầu là mã số của tỉnh giấc, thành phốtrực trực thuộc Trung ương được chính sách tại Phụ lục phát hành tất nhiên Thông tứ này.Trường hợp đổi, cấp lại sổ tạm thời trú thì số của sổ nhất thời trú đổi, cấp cho lại làsố của sổ trợ thì trú đã cấptrước đó;

3. Mục “Nơi lâm thời trú”: Ghi rõ địa chỉkhu vực tạm bợ trú hiện nay.

4. Mục “Tạm trú mang lại ngày”: Ghi rõngày, tháng, năm hết thời hạn lâm thời trú theo đề nghị của công dân.

5. Mục “Đã lâm thời trú liên tiếp từ thời điểm ngày...mang đến ngày...trên...”: Ghi rõ khoảng chừng thời gian (từ thời điểm ngày, tháng, năm mang lại ngày,mon, năm) công dân đang lâm thời trú liên tục tại một vị trí ngơi nghỉ hoặc những nơi làm việc khácnhau vào phạm vi tỉnh, thị thành trực ở trong Trung ương đang lâm thời trú.

6. Mục “Sổ có giá trị cho ngày”: Ghirõ ngày, mon, năm sổ trợ thì trú không còn thời hạn. Giá trị của sổ trợ thời trú là nhì mươibốn mon, được tính từ thời điểm ngày, tháng, năm cung cấp sổ trợ thời trú.

7. Mục “Sổ đăng ký trợ thì trú số”: Ghitheo số của sổ đăng ký trợ thì trú.

8. Mục “Lý bởi vì xóa đăng ký nhất thời trú”:Ghi rõ nguyên nhân xóa ĐK tạm bợ trú theo dụng cụ trên Điều 19 Thôngtư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BộCông an chế độ chi tiết thực hành một vài điều của Luật Cư trú cùng Nghị định số31/2014/NĐ-CPhường ngày 18 tháng bốn năm 2014 của Chính phủ công cụ chi tiết một số trong những điềuvới biện pháp thi hành Luật Cư trú.

9. Mục “Điều chỉnh cố kỉnh đổi”: Ghi đầyđầy đủ văn bản biến hóa các thông tin trong sổ lâm thời trú.

10. Mục “Gia hạn nhất thời trú”: Ghi rõngày, tháng, năm hết thời hạn lâm thời trú theo ý kiến đề xuất của công dân. Thời hạn tạmtrú của những lần gia hạn tạm trú theo ý kiến đề nghị của công dân dẫu vậy về tối đa khôngthừa thời hạn sót lại của sổ tạm bợ trú.

Điều 17. Cách ghi sổquan sát và theo dõi giải quyết hộ khẩu

1. Mục “Nội dung những hiểu biết giải quyết”:Ghi cầm tắt, không thiếu thốn ngôn từ trải nghiệm xử lý.

2. Mục “Hồ sơ kèm theo”: Ghi không hề thiếu,chính xác những một số loại sách vở bao gồm vào làm hồ sơ đang chào đón.

3. Mục “Nhận hồ nước sơ”: Phải ghi rất đầy đủ họvà thương hiệu bạn dìm, ngày, mon, năm dìm làm hồ sơ, ngày, tháng, năm hứa hẹn trả hồ sơ.Nếu một ngày 1 người tiếp nhận những hồ sơ thì trên cột 6, cột 7 chỉ cần ghi họvà tên bạn nhận, ngày, tháng, năm thừa nhận làm hồ sơ ngơi nghỉ loại đầu tiên. Nếu một ngày cókhông ít người đón nhận hồ sơ thì trên cột 7 chỉ cần ghi ngày, tháng, năm nhấn hồsơ ngơi nghỉ mẫu trước tiên.

4. Mục “Trả kết quả”: Ghi ngày, tháng,năm với kết quả xử lý (ĐK thường xuyên trú; điều chỉnh những gắng đổi; đổi,cấp cho lại sổ hộ khẩu; bổ sung cập nhật giấy tờ thủ tục, kê knhì lại làm hồ sơ, giấy tờ; không giải quyếtĐK hay trú ...).

Điều 18. Cách ghi sổĐK thường trú

1. Phần “Mục lục”: Ghi đầy đủ cáccông bố theo mẫu mã.

2. Phần nội dung: Mỗi trang của sổdùng để ghi báo cáo về một hộ sẽ ĐK thường xuyên trú. Dòng thứ nhất ghi công ty hộ,các mẫu tiếp theo ghi theo thứ tự những nhân khẩu tất cả vào hộ.

a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo sốhồ sơ hộ khẩu giữ tại tàng tlỗi hồ sơ hộ khẩu;

b) Mục “Người bao gồm thđộ ẩm quyền đăng ký”:Chỉ huy Đội Chình ảnh cạnh bên thống trị hành bao gồm về lẻ tẻ trường đoản cú làng hội, Trưởng Công an làng mạc,thị trấn nằm trong huyện nằm trong tỉnh giấc cam kết, ghi rõ bọn họ, thương hiệu. Trường thích hợp ĐK một lầnmang đến nhiều người dân thì người có thẩm quyền chỉ việc cam kết, ghi rõ bọn họ, tên sinh sống sản phẩm ghinhân khẩu cuối cùng;

c) Mục “Nội dung điều chỉnh, cầm đổi"”:Ghi rõ câu chữ như: biến hóa chủ hộ, chuyển đổi chúng ta, thương hiệu, chữ đệm, ngày, mon,năm sinh; chuyển đổi địa giới hành chính; xóa ĐK thường trú (ngày, mon,năm xóa ĐK hay trú, địa điểm gửi đến); cấp thủ tục gửi hộ khẩu (ngày,tháng, năm cấp chứng từ chuyển hộ khẩu, vị trí gửi đến); đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu…;

d) Mục “Tờ số”: Ghi theo số sản phẩm trường đoản cú tạimục lục.

Điều 19. Cách ghi sổĐK tạm trú

1. Mục “Nơi trợ thì trú”: Ghi rõ số công ty, đườngphố, tổ, thôn, xóm, buôn bản, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

2. Mục “Người tất cả thđộ ẩm quyền đăng ký”:Nếu đăng ký mang lại không ít người một đợt thì chỉ cần ghi rõ chúng ta, thương hiệu cán cỗ ĐK ởsản phẩm ghi nhân khẩu cuối cùng.

3. Mục “Nội dung kiểm soát và điều chỉnh, cầm cố đổi”:Ghi câu chữ điều chỉnh, biến hóa cùng ngày, mon, năm điều chỉnh, chuyển đổi nộidung kia. Trường hòa hợp gia hạn trợ thì trú thì ghi rõ ràng thời hạn gia hạn tạm trú.

Điều 20. Cách ghi sổmừng đón giữ trú

1. Mục “Lý do lưu trú”: Ghi rõ lý donhư chữa trị bệnh dịch, thăm thân, phượt.

2. Mục “Địa chỉ giữ trú”: Ghi rõ sốnhà, mặt đường phố, tổ, làng, thôn, làng mạc, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

3. Mục “Hình thức, thời hạn thôngbáo”: Ghi rõ hình thức trực tiếp hoặc bằng điện thoại thông minh hoặc qua mạng Internet, mạnglaptop, thời hạn, chúng ta, thương hiệu fan thông báo tồn tại, số điện thoại cảm ứng (trường hợp có).

4. Mục “Ghi chú”: Cán bộ đón nhận lưutrú ghi những ngôi trường vừa lòng tất cả nghi vấn, trường đúng theo quan trọng vì chưng kinh nghiệm đảm bảo an toàn anninh, đơn độc từ thì buộc phải report ngay lập tức về Công an làng mạc, phường, thị trấn.

Điều 21. Cách ghi túihồ sơ hộ khẩu

Mục “Nộp lưu lại ngày”: Ghi theo ngày,tháng, năm đưa hồ sơ hộ khẩu vào lưu tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu.

Điều 22. Cách ghi thốngkê thực trạng, kết quả ĐK, quản lý cư trú

1. Phần hộ, nhân khẩu hiện nay đang cư trú(phần I)

Mục “Nhân khẩu thành thị”: Thống kê sốnhân khẩu hiện đang cư trú tại các quận, phường với thị xã.

2. Phần các loại hộ, nhân khẩu (phầnII)

a) Mục “Đi ko kể tỉnh”: Thống kê số hộ,nhân khẩu vẫn đăng ký thường trú cơ mà chuyển đi thức giấc, đô thị trực thuộcTrung ương khác;

b) Mục “Đi ngoại trừ huyện trong tỉnh”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu sẽ đăng ký hay trú nhưng lại đưa đi thị xã, quận, thị xóm,thành phố khác vào thuộc phạm vi tỉnh, thành thị trực trực thuộc Trung ương;

c) Mục “Đi xung quanh làng mạc vào huyện”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu vẫn đăng ký hay trú mà lại chuyển đi phường, xóm, thị trấnkhác vào thuộc phạm vi thị trấn, quận, thị xã, tỉnh thành thuộc tỉnh;

d) Mục “Ngoài tỉnh giấc đến”: Thống kê số hộ,nhân khẩu tự tỉnh, thành thị trực trực thuộc Trung ương khác mang đến đăng ký lâm thời trú;

đ) Mục “Ngoài huyện vào tỉnh giấc đến”:Thông kê số hộ, nhân khẩu từ bỏ thị trấn, quận, thị thôn, thành phố khác vào thuộc phạmvi tỉnh giấc, thành phố trực ở trong Trung ương mang đến đăng ký tạm trú;

e) Mục “Ngoài làng trong thị trấn đến”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu từ bỏ phường, làng, thị trấn không giống trong thuộc phạm vi thị xã, quận,thị làng, thành thị nằm trong thức giấc mang lại ĐK trợ thì trú.

3. Phần tác dụng ĐK, quản lý cưtrú (phần III)

Mục “Ngoài tỉnh đến”: Thống kê số hộ,nhân khẩu từ tỉnh giấc, thị thành trực trực thuộc Trung ương không giống đưa đến ĐK thườngtrú.

4. Phần công tác làm việc tàng tlỗi làm hồ sơ hộ khẩu(Phần V)

a) Mục “Nhận hồ sơ hộ khẩu đến”: Thốngkê tổng cộng làm hồ sơ hộ khẩu bởi Công an huyện, quận, thị xóm ở trong thị trấn trựcnằm trong Trung ương; huyện, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh giấc khác đưa đến;

b) Mục “Chuyển hồ sơ hộ khẩu đi”: Thốngkê tổng số hồ sơ hộ khẩu chuyển đi Công an thị trấn, quận, thị thôn ở trong thành phốtrực trực thuộc Trung ương; thị xã, thị làng, thị trấn ở trong thức giấc khác.

5. Cách tính tổng thể hộ, nhân khẩu hiệnđã trú ngụ được thực hiện nhỏng sau:

- Tổng số hộ hiện đang trú ngụ Call làX; tổng số nhân khẩu hiện giờ đang cư trú Gọi là Y. Cách tính tổng số nhân khẩu nữ;nhân khẩu từ bỏ 14 tuổi trở lên hiện đang cư trú tiến hành nlỗi cách tính tổng sốnhân khẩu hiện nay đang trú ngụ (Y) tiếp sau đây.

a) Đối cùng với phòng ban Công an cấp cho tỉnh

- X = Tổng số hộ đăng ký thường xuyên trú -Tổng số hộ không cư trú tại vị trí đang đăng ký thường xuyên trú đi không tính thức giấc + Tổng số hộđăng ký nhất thời trú kế bên tỉnh mang đến.

- Y = Tổng số nhân khẩu ĐK thườngtrú - Tổng số nhân khẩu ko trú tại địa điểm đang ĐK thường trú đi không tính tỉnh+ Tổng số nhân khẩu ĐK tạm thời trú ngoại trừ thức giấc mang đến.

b) Đối với cơ quan Công an cấp huyện

- X = Tổng số hộ ĐK thường xuyên trú -(Tổng số hộ ko ngụ tại nơi đang đăng ký thường trú đi không tính tỉnh giấc + Tổng sốhộ không trú quán tại địa điểm đang đăng ký thường trú đi kế bên thị trấn vào tỉnh) + (Tổngsố hộ đăng ký trợ thì trú không tính tỉnh giấc mang lại + Tổng số hộ đăng ký tạm thời trú kế bên huyệntrong thức giấc đến).

- Y = Tổng số nhân khẩu ĐK thườngtrú - (Tổng số nhân khẩu ko trú quán tại nơi đã đăng ký thường trú đi ngoại trừ tỉnh+ Tổng số nhân khẩu không cư trú tại khu vực sẽ ĐK hay trú đi bên cạnh huyệnvào tỉnh) + (Tổng số nhân khẩu ĐK tạm thời trú ko kể tỉnh mang lại + Tổng số nhânkhẩu đăng ký tạm thời trú bên cạnh huyện trong tỉnh giấc đến).

c) Đối cùng với Công an cung cấp xã

- X = Tổng số hộ ĐK hay trú -(Tổng số hộ ko trú tại chỗ đang ĐK thường xuyên trú đi kế bên tỉnh + Tổng sốhộ ko ngụ tại chỗ đang đăng ký thường trú đi ko kể huyện trong tỉnh giấc + Tổngsố hộ không trú quán tại chỗ vẫn ĐK hay trú đi ko kể xóm trong huyện) + (Tổngsố hộ ĐK tạm bợ trú quanh đó thức giấc mang lại + Tổng số hộ đăng ký nhất thời trú quanh đó huyệnvào thức giấc cho + Tổng số hộ đăng ký tạm bợ trú không tính thôn vào huyện đến).

- Y = Tổng số nhân khẩu đăng ký thườngtrú - (Tổng số nhân khẩu ko trú tại vị trí vẫn ĐK thường trú đi quanh đó tỉnh+ Tổng số nhân khẩu ko ngụ tại khu vực đang đăng ký thường xuyên trú đi không tính huyệntrong tỉnh + Tổng số nhân khẩu không ngụ tại chỗ đã đăng ký thường xuyên trú điko kể thôn vào huyện) + (Tổng số nhân khẩu đăng ký tạm thời trú ko kể tỉnh giấc mang đến + Tổngsố nhân khẩu đăng ký nhất thời trú ngoại trừ thị xã trong thức giấc mang lại + Tổng số nhân khẩuđăng ký trợ thì trú bên cạnh buôn bản trong thị trấn đến).

4. khi thống kê lại yêu cầu ghi đúng chuẩn, đầyđủ những chỉ tiêu công bố, thời khắc báo cáo, cán bộ thống kê cam kết, ghi rõ chúng ta,tên; thủ trưởng đơn vị những thống kê cam kết, ghi rõ họ, tên, đóng góp dấu.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu lực thihành

1. Thông tứ này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành kểtừ thời điểm ngày 28 tháng 10 năm 2014 và thay thế sửa chữa Thông bốn số 81/2011/TT-BCA ngày 15tháng 1hai năm 2011 của Sở trưởng Bộ Công an pháp luật về biểu mẫu mã được sử dụngvào ĐK, làm chủ cư trú.

2. Các biểu chủng loại điều khoản tại Thông tưsố 81/2011/TT-BCA ngày 15 mon 12 năm 2011 của Bộ trưởng Sở Công an pháp luật vềbiểu chủng loại được áp dụng vào đăng ký, thống trị cư trú đã in thì tiếp tục được sửdụng cho tới hết.

Điều 24. Trách nhiệmthi hành

1. Cục trưởng Cục Chình ảnh gần kề đăng ký, quảnlý trú ngụ với tài liệu tổ quốc về người dân gồm trách nát nhiệm chỉ đạo, bình chọn, hướngdẫn bài toán thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng viên trưởng, thủ trưởng đơnvị trực trực thuộc Sở Công an, Giám đốc Công an tỉnh giấc, thành phố trực nằm trong Trungương, Giám đốc Chình ảnh sát phòng cháy cùng chữa trị cháy tỉnh, thị thành trực thuộcTrung ương tất cả trách rưới nhiệm thi hành Thông tứ này.

Trong quá trình thực hiện Thông tưnày, nếu như có vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị chức năng, địa phương thơm report về BộCông an (qua Cục Chình ảnh gần kề ĐK, quản lý trú ngụ với tài liệu tổ quốc về dâncư) để sở hữu chỉ dẫn kịp thời./.

Nơi nhận: - Thủ tướng mạo, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các Bộ, phòng ban ngang Sở, cơ quan nằm trong Chính phủ; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Văn uống chống Quốc hội; - Tòa án dân chúng tối cao; - Viện kiểm liền kề quần chúng. # về tối cao: - Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh giấc, tp trực ở trong Trung ương; - Các bằng hữu Thứ trưởng Bộ Công an; - Các Tổng cục, đơn vị trực ở trong Sở Công an; - Công an các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Ssinh sống Chình họa giáp phòng cháy với trị cháy tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn uống phiên bản quy bất hợp pháp biện pháp, Bộ Tư pháp; - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Sở Công an; - Lưu: VT, C72, V19.

BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ----------------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người tự đủ 14 tuổi trngơi nghỉ lên)

1. Họ và tên (1):................................................................................................................

2. Họ với tên gọi không giống (giả dụ có): ........................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:…............./........…./…............… 4. Giới tính:..............................

5. Nơi sinh:......................................................................................................................

6. Nguyên quán:...............................................................................................................

7. Dân tộc:……….........………8. Tôn giáo:…..........…………9. Quốc tịch:...........................

10. CMND số:………………………. 11. Hộ chiếu số:..........................................................

12. Nơi thường xuyên trú:..........................................................................................................

.......................................................................................................................................

13. Địa chỉ chỗ làm việc hiện tại nay:...............................................................................................

.......................................................................................................................................

14. Trình độ học tập vấn (2):…........…………..15. Trình độ trình độ chuyên môn (3):.................................

16. Biết giờ đồng hồ dân tộc:……………..............17. Trình độ ngoại ngữ:.....................................

18. Nghề nghiệp, địa điểm có tác dụng việc:..........................................................................................

.......................................................................................................................................

19. Tóm tắt về bạn dạng thân (Từ đầy đủ 14 tuổi trnghỉ ngơi lên đến mức ni ở chỗ nào, có tác dụng gì):

Từ tháng, năm cho mon, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ số đơn vị, mặt đường phố; làng mạc, buôn bản, làng mạc, ấp, phiên bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thị thành. Nếu sinh hoạt nước ngoài thì ghi rõ thương hiệu nước)

Nghề nghiệp, khu vực có tác dụng việc

trăng tròn. Tiền án (Tội danh, hình pphân tử, theo phiên bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):.................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ và tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ chỗ nghỉ ngơi hiện nay

Tôi khẳng định hầu hết lời knhị bên trên đâylà đúng thực sự và chịu đựng trách nhiệm trước lao lý về cam đoan của mình./.

………., ngày…..tháng…..năm…… NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

____________

(1) Viết chữ inhoa đầy đủ dấu;

(2) Ghi rõ chuyên môn học vấn cao nhất(Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đạihọc, Cao đẳng, Trung cung cấp, tốtnghiệp ít nhiều trung học tập, tốt nghiệp phổ quát đại lý...; còn nếu không biết chữthì ghi rõ "đắn đo chữ");

(3) Ghi rõ siêng ngành được đào tạohoặc trình độ chuyên môn tay nghề, bậc thợ, chuyên môn nghệ thuật không giống được ghi vào vnạp năng lượng bằng,chứng chỉ.

(4) Ghi cả phụ vương, người mẹ, nhỏ nuôi; tín đồ nuôidưỡng; người giám hộ theo nguyên lý của pháp luật (nếu có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ----------------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:…………………………….

I. tin tức về bạn viết phiếu báo

1. Họ cùng tên (1):…………………………………..................................... 2. Giớitính:.................

3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:..............................................

5. Nơi thường trú:...............................................................................................................

6. Địa chỉ địa điểm sống hiện tại nay: ...................................................................................................

II. Thông tin về tín đồ cóbiến đổi hộ khẩu, nhân khu

1. Họ cùng tên (1):……………..................................……………………. 2.Giới tính:....................

3. Ngày, mon, năm sinh:……/….../…................ 4. Dântộc:……..5. Quốc tịch:.....................

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:..........................................................

8. Nơi sinh:.........................................................................................................................

9. Ngulặng quán:.................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, chỗ làm việc:............................................................................................

11. Nơi thường trú:.............................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ngơi nghỉ hiện nay: .................................................................................................

13. Họ với tên công ty hộ:……………....................………….14. Quan hệ vớinhà hộ:....................

15. Nội dung đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu(2):........................................................................

..........................................................................................................................................

16. Những bạn thuộc nắm đổi:

TT

Họ với tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ cùng với người có nỗ lực đổi

……, ngày….tháng….năm… Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) (Ghi rõ ngôn từ với ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm… NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……, ngày…tháng…năm… TRƯỞNG CÔNG AN:……….. (Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng góp dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủdấu

(2) Ghi nắm tắt nội dungbiến hóa hộ khẩu,nhân khẩu. Ví dụ: ĐK thường trú, trợ thời trú; thay đổi nơiđăng ký thường xuyên trú, trợ thì trú; tách sổ hộ khẩu; kiểm soát và điều chỉnh hầu hết đổi khác trong sổhộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ýmang đến ĐK thường trú, đăng ký tạm trú hoặc gật đầu đồng ý cho bóc sổ hộ khẩu;công ty hộ ký với ghi rõ bọn họ tên, ngày, mon, năm.

(4) Áp dụng đối với ngôi trường hợp: Xác nhấn việccông dân trước đó đang ĐK hay trú cùng ngôi trường đúng theo cấp lại sổ hộ khẩu do bịmất.

Ghi chú: Trường hòa hợp người viết phiếubáo cũng chính là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khaiđều câu chữ khí cụ tại mục II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG