Tình hình nhập khẩu của việt nam

You may be trying lớn access this site from a secured browser on the VPS. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Tình hình nhập khẩu của việt nam


Thống kê Hải quan liêu Giới thiệu Pmùi hương pháp thống kê lại Công cha thông tin Số liệu những thống kê Phân tích Hướng dẫn
Untitled 1

1. Đánh giá chỉ chung

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan tiền,tổng trị giá bán xuất nhập khẩu hàng hóa toàn quốc hồi tháng đạt 55,56 tỷ USD, tăng 11,3% so với tháng trước. Trong số đó, trị giá xuất khẩu đạt 27,65 tỷ USD, tăng 9,6% đối với mon trước (khớp ứng tăng 2,42 tỷ USD); nhập khẩu đạt 27,90 tỷ USD, tăng 13% (tương ứng tăng 3,21 tỷ USD).

Trong năm 20trăng tròn, tổng trị giá chỉ xuất nhập vào hàng hóa của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% cùng với năm ngoái. Trong số đó trị giá bán sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0%, tương xứng tăng 18,39 tỷ USD với nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7%, khớp ứng tăng 9,31 tỷ USD.

Biểu thứ 1: Diễn trở thành xuất khẩu, nhập vào cùng cán cân nặng thương mại của đất nước hình chữ S theo tháng những năm 2020

Trong mon, cán cân thương mại sản phẩm & hàng hóa rạm hụt 252 triệu USD. Tính cả năm 20trăng tròn, cán cân nặng tmùi hương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 19,95 tỷ USD.

Tổng viên Hải quan tiền ghi dìm tổng trị giá chỉ xuất nhập vào của công ty bao gồm vốn chi tiêu trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thời điểm tháng đạt 38,48 tỷ USD, tăng 9,6% đối với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập vào của kân hận doanh nghiệp lớn FDI trong thời gian 20trăng tròn đạt 371,90 tỷ USD, tăng 11,8%, khớp ứng tăng 39,26 tỷ USD đối với năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa của kân hận công ty lớn FDI hồi tháng này đạt 20,44 tỷ USD, tăng 8,2% so với tháng trước, gửi trị giá chỉ xuất khẩu của kăn năn này trong thời điểm 20đôi mươi lên 202,89 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm trước.

Tại chiều ngược trở lại, trị giá nhập vào của kăn năn công ty FDI trong tháng 12/2020 đạt 18,04 tỷ USD, tăng 11,3% so với mon trước, đưa trị giá chỉ nhập vào của kân hận này trong những năm 20trăng tròn đạt 169,01 tỷ USD, tăng 13,1% so với năm 2019.

Tính toán của Tổng viên Hải quan lại cho thấy cán cân thương thơm mại sản phẩm & hàng hóa của kân hận công ty FDI vào tháng 12/20trăng tròn có mức thặng dư trị giá chỉ 2,4 tỷ USD, chuyển cán cân tmùi hương mại trong thời gian 20trăng tròn lên đến mức thặng dư trị giá chỉ 33,87 tỷ USD.

2. Thị trường xuất nhập khẩu

Trong năm 20trăng tròn, dàn xếp tmùi hương mại hàng hóa của cả nước với châu Mỹ đạt 112,02 tỷ USD, tăng 16,2% đối với năm 2019, tiếp tục là chchâu âu đạt tới mức lớn mạnh cao nhất.

Xuất nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa của cả nước cùng với châu Á liên tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,7%) vào tổng trị giá xuất nhập vào của toàn nước. Trị giá bán xuất nhập khẩu trong năm 2020 cùng với thị trường này đạt 352,97 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm 2019, trong đó trị giá bán xuất khẩu là 140,25 tỷ USD, tăng 3,4% cùng trị giá bán nhập vào là 212,72 tỷ USD, tăng 4,7%.

Trị giá xuất nhập vào giữa VN với những chchâu âu không giống theo thứ tự là: châu Âu: 63,85 tỷ USD, sút 3,1%; châu Đại Dương: 9,79 tỷ USD, tăng 2,4% cùng châu Phi: 6,72 tỷ USD, bớt 5,0% so với năm 2019.

Bảng 1: Trị giá chỉ xuất khẩu, nhập khẩu theo chchâu âu, khối hận nước và một số trong những Thị trường lớn trong thời hạn 20trăng tròn và so với năm 2019

 thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá chỉ (Tỷ USD)

 So cùng với năm 2019 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá chỉ (Tỷ USD)

 So với năm 2019 (%)

 Tỷ trọng (%)

Á Lục

140.25

3.4

49.6

212.72

4.7

81.0

- ASEAN

23.09

-7.7

8.2

30.47

-5.5

11.6

- Trung Hoa

48.87

17.9

17.3

84.19

11.5

32.0

- Hàn Quốc

19.11

-3.2

6.8

46.90

-0.3

17.9

- nước Nhật

19.28

-5.2

6.8

đôi mươi.34

4.1

7.7

Châu Mỹ

90.17

22.1

31.9

21.85

-3.0

8.3

- Hoa Kỳ

77.08

25.7

27.3

13.71

-5.0

5.2

Châu Âu

44.71

-5.4

15.8

19.14

2.7

7.3

- EU(28)

40.05

-3.4

14.2

15.34

2.9

5.8

Châu Đại Dương

4.47

1.0

1.6

5.33

3.7

2.0

Châu Phi

3.06

-1.9

1.1

3.67

-7.5

1.4

Tổng

282.65

7.0

100.0

262.70

3.7

100.0

3. Xuất khẩu hàng hóa

Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa trong thời điểm tháng 12/20đôi mươi đạt 27,65 tỷ USD, tăng 9,6% về số tương đối cùng tăng 2,42 tỷ USD về số hoàn hảo đối với mon 11. So với mon trước, các sản phẩm tăng vào tháng là: mặt hàng dệt may tăng 589 triệu USD, tương ứng tăng 26,3%; %; máy vi tính, sản phẩm năng lượng điện tử & linh phụ kiện tăng 458 triệu USD, tương ứng tăng 11,9%; đồ đạc sản phẩm công nghệ, phương pháp, phú tùng khác tăng 284 triệu USD, khớp ứng tăng 9,9%; giầy dxay những loại tăng 222 triệu USD, tương ứng tăng 14,6%...

Tính cả năm 2020, tổng trị giá chỉ xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD so với năm trước. Trong đó: máy móc vật dụng, chính sách, phụ tùng không giống tăng 8,89 tỷ USD, tương xứng tăng 48,6%; đồ vật vi tính, thành phầm năng lượng điện tử cùng linh phụ kiện tăng 8,66 tỷ USD, tương ứng tăng 24,1%; mộc cùng sản phẩm gỗ tăng 1,72 tỷ USD, tương ứng tăng 16,2%; Fe thép những loại tăng 1,05 tỷ USD, tương xứng tăng 25,1%...

Bên cạnh đó có một số trong những team mặt hàng tụt giảm mạnh như: hàng dệt may bớt 3,02 tỷ USD, tương ứng giảm 9,2%; giày dép các nhiều loại sút 1,52 tỷ USD, khớp ứng bớt 8,3%; xăng dầu các nhiều loại giảm 1,03 tỷ USD, khớp ứng giảm 51,2%...

Biểu thứ 2: Mức tăng/sút trị giá bán xuất khẩu của một số đội hàng năm 2020 so với năm 2019

*

Một số nhóm sản phẩm xuất khẩu chính

Điện thoại những loại và linh kiện: xuất khẩu món đồ này trong tháng 12 đạt trị giá 4,61 tỷ USD, tăng 4,6% đối với tháng trước.

 Tính cả năm 2020, xuất khẩu món đồ điện thoại cảm ứng những loại với linh phụ kiện đạt 51,18 tỷ USD, bớt dịu 0,4% so với năm 2019. Trong số đó xuất khẩu đội hàng này sang Thị trường Trung Hoa đạt 12,34 tỷ USD, tăng mạnh 48,8%; lịch sự EU (28 nước) đạt 10,06 tỷ USD, giảm 18,6%; sang trọng thị phần Hoa Kỳ đạt trị giá chỉ 8,79 tỷ USD, bớt 1,2%; lịch sự Hàn Quốc đạt 4,58 tỷ USD, sút 11%... đối với thời gian trước.

Máy vi tính thành phầm năng lượng điện tử & linh kiện: trị giá bán xuất khẩu đội hàng này vào thời điểm tháng đạt 4,31 tỷ USD, tăng 11,9% đối với mon trước, gửi trị giá chỉ xuất khẩu đội sản phẩm này trong cả năm 2020 đạt 44,58 tỷ USD, tăng 24,1% so với năm 2019.

Trong năm 2020, xuất khẩu thứ vi tính, thành phầm điện tử với linh kiện quý phái Trung Quốc đạt 11,09 tỷ USD, tăng 16% đối với năm trước; quý phái thị phần Hoa Kỳ đạt 10,39 tỷ USD, tăng nhanh 71,7%; sang trọng Thị Trường EU (28 nước) đạt 6,51 tỷ USD, tăng 28,7%; quý phái Hồng Kông đạt 4,19 tỷ USD, tăng 38,2%...

Hàng dệt may: Xuất khẩu sản phẩm dệt may hồi tháng đạt 2,83 tỷ USD, tăng 26,3% so với tháng trước. Qua kia, gửi trị giá bán xuất khẩu team mặt hàng này trong cả năm 2020 lên 29,81 tỷ USD, sút 9,2% đối với năm kia.

Tính trong năm 2020, Hoa Kỳ liên tiếp là Thị phần nhập vào sản phẩm dệt may lớn số 1 trường đoản cú đất nước hình chữ S với trị giá đạt gần 14 tỷ USD, giảm 5,8% đối với năm ngoái với chiếm phần 46,9% tổng trị giá bán xuất khẩu hàng dệt may của tất cả nước; Thị Trường EU (28 nước) tiêu trúc 3,68 tỷ USD, sút 15%; tiếp theo là Thị Trường Japan sẽ tiêu trúc 3,53 tỷ USD, giảm 11,4%; Thị Trường Hàn Quốc tiêu thụ 2,86 tỷ USD, bớt 14,8%...

Xem thêm: Đau Bụng Đau Lâm Râm Khi Mang Thai Có Nguy Hiểm Không ? ĐAu BụNg Nhæ° Thế Nào Là Có Thai

Máy móc, trang bị, cơ chế cùng phú tùng khác: Xuất khẩu đội sản phẩm này vào tháng đạt 3,15 tỷ USD, tăng 9,9% so với mon trước. Tính cả năm 2020 trị giá chỉ xuất khẩu team mặt hàng này đạt 27,19 tỷ USD, tăng 48,6% so với năm kia.

Các Thị Trường nhập khẩu máy móc, sản phẩm công nghệ, khí cụ, prúc tùng trong những năm 20đôi mươi hầu hết gồm: Hoa Kỳ với 12,21 tỷ USD, tăng cường 141,5%; EU (28 nước) đạt trị giá bán 3,49 tỷ USD, tăng 28,5%; Hàn Quốc cùng với 2,05 tỷ USD, tăng 25,9%; Japan với 2,05 tỷ USD, tăng 5,6%; China với cùng một,94 tỷ USD, tăng 22,2%... đối với năm 2019.

Tbỏ sản: Tháng 12/20trăng tròn, xuất khẩu tdiệt sản đạt 731 triệu, bớt vơi 1,5% đối với mon trước.Tính thông thường, cả năm 20trăng tròn xuất khẩu nhóm hàng này đạt 8,4 tỷ USD, bớt 1,5% đối với năm kia.

Trong đó xuất khẩu sang 4 thị trường chính là Hoa Kỳ đạt 1,6 tỷ USD, tăng 10,4%; Nhật Bản đạt 1,4 tỷ USD, giảm 1,8%; EU đạt 1,3 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8% với Trung Hoa đạt 1,2 tỷ USD, giảm 4,8%.

Gạo: Lượng xuất khẩu vào thời điểm tháng đạt 547 ngàn tấn với trị giá là 292 triệu USD, tăng 55,5% về lượng cùng tăng 54,4% về trị giá so với mon trước.

Trong năm 20trăng tròn, xuất khẩu gạo của toàn quốc đạt 6,2 triệu tấn, giảm 1,9% về lượng so với thời gian trước tuy nhiên vày đối chọi giá bán trung bình xuất khẩu tăng cần trị giá đã tiếp tục tăng 11,2%, đạt 3,12 tỷ USD. Đặc biệt, lượng gạo xuất quý phái Thị phần China tăng nhanh 70%, với 811 ngàn tấn; với xuất quý phái thị trường dẫn đầu Philippin 2,2 triệu tấn; tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ thời gian trước.

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm: Trị giá chỉ xuất khẩu tiến thưởng, kim loại quý và sản phẩm hồi tháng 12/2020 là ngay sát 60 triệu USD, bớt 15,1% so với mon trước.

Trong năm qua, trị giá chỉ xuất khẩu team hàng này đạt tới 2,67 tỷ USD, tăng mạnh 28,7% so với năm kia. Trong đó: xuất lịch sự Hồng Kông là 2,1 tỷ USD, trong khi số lượng của cùng thời điểm năm trước chỉ là 50 triệu USD; xuất quý phái Thụy Sĩ là 103 triệu USD, tụt dốc mạnh đối với con số 1,4 tỷ USD của năm trước.

4. Nhập khẩu hàng hóa

Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa hồi tháng là 27,90 tỷ USD, tăng 13% về số kha khá, khớp ứng tăng 3,21 tỷ USD về số tuyệt đối hoàn hảo đối với mon trước. Các mặt hàng bao gồm trị giá chỉ tăng so với mon trước là:máy móc, vật dụng, vẻ ngoài và prúc tùng khác tăng 714 triệu USD, tương xứng tăng 21%; chất dẻo nguyên liệu tăng 158 triệu USD, tương xứng tăng đôi mươi,8%; xăng dầu tăng 153 triệu USD, khớp ứng tăng 66,3%; kim loại thường xuyên và thành phầm tăng 123 triệu USD, tương xứng tăng 22,8%...

Tổng trị giá chỉ nhập khẩu năm 20trăng tròn tăng 3,7%, khớp ứng tăng 9,31 tỷ USD đối với năm trước. Trong đó: vật dụng vi tính, thành phầm năng lượng điện tử và linh phụ kiện tăng 12,63 tỷ USD, khớp ứng tăng 24,6%; điện thoại thông minh những nhiều loại & linh kiện tăng 2,03 tỷ USD, khớp ứng tăng 13,9%; sản phẩm từ bỏ chất dẻo tăng 731 triệu USD, khớp ứng tăng 11,2%...

Biểu đồ vật 3: Mức tăng/sút trị giá nhập khẩu của một trong những team mặt hàng nhà lực năm 20đôi mươi so với năm 2019

*
 

Một số đội hàng nhập khẩu chính

Máy vi tính, sản phẩm năng lượng điện tử và linh kiện: trị giá bán nhập khẩu hồi tháng là 6,4 tỷ USD, tăng 1,5%. Tính tầm thường, cả năm 2020 nhập khẩu team mặt hàng này đạt tới xê dịch 64 tỷ USD, đẩy mạnh 24,6% đối với cùng kỳ thời gian trước và chiếm phần tỷ trọng lớn số 1 tới 24% trong tổng trị giá chỉ nhập vào của toàn nước.

Trong năm qua, nhập vào tự China đẩy mạnh và đang quá Nước Hàn biến đổi Thị trường lớn nhất hỗ trợ team hàng này đến Việt Nam. Cụ thể, nhập từ bỏ Trung Hoa với 18,5 tỷ USD, tăng cho tới 52% (khớp ứng tăng 6,3 tỷ USD); nhập từ Hàn Quốc cùng với 14,1 tỷ USD, chỉ tăng vơi 1,7%; Ngoài ra nhập từ Đài Loan với 7,7 tỷ USD, tăng tới 38% (khớp ứng tăng 2,1 tỷ USD) so với năm trước.

Máy móc, máy, hình thức, prúc tùng: trị giá chỉ nhập vào hồi tháng đạt 4,12 tỷ USD, tăng 21% đối với mon trước. Qua đó, gửi trị giá nhập vào của tập thể nhóm mặt hàng này trong năm 20trăng tròn lên 37,25 tỷ USD, tăng vơi 1,4% so với năm ngoái.

China liên tục là thị trường lớn nhất cung cấp team mặt hàng này đến đất nước hình chữ S những năm 20đôi mươi với trị giá bán hơn 17 tỷ USD, tăng 14,4% đối với năm 2019. Trong khi, các Thị Phần nòng cốt khác phần nhiều suy giảm nhỏng Thị phần Hàn Quốc với 6 tỷ USD, sút 2,6%; nhập từ nước Nhật với 4,4 tỷ USD, giảm 5,9%; nhập từ Đức với 1,5 tỷ USD, bớt 12,4% đối với thời gian trước.

Nhóm món đồ nguyên phú liệu dệt may, da, giầy (gồm những: bông, xơ gai dệt, vải vóc những loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy): trị giá chỉ nhập vào vào tháng 12/20đôi mươi đạt tới mức 2,2 tỷ USD, tăng 14,2% đối với mon trước.

Tuy nhiên, tính thông thường cả năm 2020, tổng trị giá bán nhập khẩu của nhóm hàng này là 21,54 tỷ USD, sút 10,7% (tương ứng giảm 2,6 tỷ USD) đối với năm 2019.

Năm 20trăng tròn, Trung Quốc là Thị trường lớn số 1 hỗ trợ team mặt hàng nguyên prúc liệu phục vụ ngành dệt may domain authority giày mang đến Việt Nam, chiếm tỷ trọng 51% với 10,9 tỷ USD, sút 5,3% so với thời gian trước. Ngoài ra, nhập vào đội hàng này còn có nguồn gốc từ Hàn Quốc cùng với 2,3 tỷ USD, giảm 21%; trường đoản cú Đài Loan với hơn 2 tỷ USD, giảm 14,4%; tự Hoa Kỳ với một,7 tỷ USD, bớt 18%.

Điện thoại các loại cùng linc kiện: nhập vào nhóm mặt hàng này vào thời điểm tháng đạt 2,08 tỷ USD, tăng 4,8% đối với tháng trước. Tính cả năm 20trăng tròn, trị giá nhập vào đội sản phẩm này đạt 16,64 tỷ USD, tăng 13,9% đối với năm 2019.

Trong năm 20trăng tròn, Trung Quốc cùng Nước Hàn vẫn là 2 thị phần thiết yếu hỗ trợ Smartphone các một số loại và linh phụ kiện mang đến toàn quốc với tổng trị giá chỉ đạt 15,56 tỷ USD, chiếm 93% tổng trị giá chỉ nhập khẩu của nhóm hàng này. Trong đó: tự Trung Hoa là 7,8 tỷ USD, tăng 2,9% đối với năm trước; nhập vào từ Hàn Quốc là 7,76 tỷ USD, tăng 31,1%…

Phế liệu sắt thép: lượng nhập vào vào thời điểm tháng 12/2020 là 798 ngàn tấn, trị giá bán là 237 triệu USD, tăng 35,9% về lượng và tăng 36,6% về trị giá so với tháng trước.

Năm 20trăng tròn, lượng truất phế liệu sắt thxay nhập về toàn nước đạt 6,3 triệu tấn, tăng 11,4%; với trị giá bán đạt mức gần 1,7 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7% so với năm 2019.

Phế liệu Fe thép có bắt đầu nguồn gốc xuất xứ trường đoản cú 2 Thị trường đó là nước Nhật và Hoa Kỳ, chỉ chiếm tỷ trọng cho tới 70%. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu phế liệu sắt thxay từ Japan lại tăng ngày một nhiều, trong những khi từ Hoa Kỳ lại tụt dốc mạnh. Cụ thể, lượng nhập tự nước Nhật là 3,4 triệu tấn, tăng 55% với từ bỏ Hoa Kỳ rộng 1 triệu tấn, sút 16,5%.

Ô sơn nguyên ổn cái những loại: Trong mon 12/20đôi mươi, lượng nhập về đạt 12,69 ngàn dòng, tăng 3,7% so với tháng trước.

Tính tầm thường năm 20đôi mươi, đất nước hình chữ S nhập khẩu 105 nghìn chiếc xe hơi nguyên ổn dòng những các loại, giảm cho tới 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Xanh Đánh Ngon, Nhuyễn Mịn, Cách Nấu Chè Đậu Xanh Đánh Tuyệt Ngon Ngày Hè

Biểu đồ gia dụng 4: Diễn trở nên nhập vào xe hơi nguyên dòng các một số loại của cả nước theo mon trong thời gian 2019 cùng năm 2020

 

Ô sơn ngulặng chiếc những một số loại nhập về Việt Nam trong thời điểm qua chủ yếu có nguồn gốc tự Đất Nước Thái Lan và Inđônêxia, chiếm 83% tổng lượng nhập vào của toàn nước. Trong số đó, nhập khẩu từ xứ sở của những nụ cười thân thiện là 52,7 nghìn dòng, giảm 29% với từ bỏ Inđônêxia cùng với 35 nghìn dòng, giảm25% đối với năm 2019. Riêng xe hơi nguim loại những loại nhập vào tự Trung Quốc lại tăng tới 46,7% cùng đạt hơn 7,4 nghìn chiếc.

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬPhường KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 12 VÀ NĂM 2020

Stt

Chỉ tiêu

Số sơ bộ

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu sản phẩm hoá (XK)

 

1

I.1

Kyên ổn ngạch ốp xuất khẩu hàng hoá mon 12/20trăng tròn (Triệu USD)

27.653

2

I.2

Tốc độ tăng/bớt kyên ổn ngạch men xuất khẩu của tháng 12/2020 so với mon 11/20đôi mươi (%)

9,6

3

I.3

Tốc độ tăng/bớt kyên ngạch ốp xuất khẩu của tháng 12/20trăng tròn đối với tháng 12/2019 (%)

22,7

4

I.4

Klặng ngạch ốp xuất khẩu 12 tháng/20đôi mươi (Triệu USD)

282.655

5

I.5

Tốc độ tăng/sút kim ngạch men xuất khẩu 12 tháng/20trăng tròn đối với 12 tháng/2019 (%)

7,0

II

Nhập khẩu sản phẩm hoá (NK)

6

II.1

Kyên ngạch men nhập vào mặt hàng hoá mon 12/2020 (Triệu USD)

27.905

7

II.2

Tốc độ tăng/giảm kyên ổn ngạch men nhập vào của tháng 12/20đôi mươi đối với mon 11/20trăng tròn (%)

13,0

8

II.3

Tốc độ tăng/sút kim ngạch nhập vào của tháng 12/20trăng tròn đối với tháng 12/2019 (%)

24,5

9

II.4

Klặng ngạch ốp nhập vào 12 tháng/20trăng tròn (Triệu USD)

262.701

10

II.5

Tốc độ tăng/giảm kyên ổn ngạch nhập vào 12 tháng/20trăng tròn so với 12 tháng/2019 (%)

3,7

III

Tổng kim ngạch XNK sản phẩm hoá (XK+NK)

11

III.1

Klặng ngạch xuất nhập vào sản phẩm hoá tháng 12/20đôi mươi (Triệu USD)

55.558

12

III.2

Tốc độ tăng/bớt klặng ngạch ốp xuất nhập vào của mon 12/20đôi mươi so với tháng 11/2020 (%)

11,3

13

III.3

Tốc độ tăng/bớt kim ngạch xuất nhập khẩu của mon 12/20đôi mươi đối với tháng 12/2019 (%)

23,6

14

III.4

Kyên ngạch men xuất nhập khẩu 12 tháng/20trăng tròn (Triệu USD)

545.356

15

III.5

Tốc độ tăng/giảm klặng ngạch ốp xuất nhập vào 12 tháng/20đôi mươi đối với 12 tháng/2019 (%)

5,4

IV

Cán cân Thương mại mặt hàng hoá (XK-NK)

16

IV.1

Cán cân nặng tmùi hương mại tháng 12/2020 (Triệu USD)

-252

18

IV.2

Cán cân thương thơm mại 12 tháng/20trăng tròn (Triệu USD)

19.954


Chuyên mục: Blogs