Top 10 thành phố lớn nhất việt nam

Các đô thị to của toàn quốc có 5 thị thành trực trực thuộc Trung ương cùng 78 thành thị trực thuộc tỉnh. Bài viết này sẽ cung cấp list này chi tiết cho bạn đọc.